On Premise: Krav til servere

Formål

Nedenstående beskriver, hvilke krav der er til de tre forskellige servere, hvis man skal hoste XFlow som On Premise-løsning.

Webserver

Følgende skal være opfyldt:

 • Windows Server 2012 R2 eller nyere
 • Seneste version af .NET Framework skal være installeret
 • PowerShell extensions (PSCX) skal være installeret
 • Følgende roller skal være installeret:
  • IIS
  • .NET Extensibility 3.5
  • .NET Extensibility 4.5
  • ASP .NET 3.5
  • ASP .NET 4.5
  • ISAPI Filters
 • Adgang til SQL Server
 • Adgang til SMTP server
 • HTTPS-certifikat skal være installeret

Job- og API-server

Følgende skal være opfyldt:

 • Windows Server 2012 R2 eller nyere
 • Seneste version af .NET Framework skal være installeret
 • URL Rewrite Module skal være installeret
 • PowerShell extensions PSCX installeret
 • Adgang til SQL Server
 • Adgang til SMTP server
 • Adgang til relevante fagsystemer (for integrationer til XFlow)

SQL Server

Følgende skal være opfyldt:

 • Minimum Microsoft SQL server 2012 R2 Standard
 • SQL Server Management Studio tilgængelig (f.eks. via en Management Server eller lign.)
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?