Opsætning af SMTP

Formål

Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer XFlow til at sende e-mails igennem en SMTP-server.  

Forudsætning

For at kunne sende mails med XFlow kræver det adgang til en SMTP-server.

For SaaS-løsninger er dette allerede konfigureret. Det eneste du skal gøre er at oprette en SPF-record for XFlow-SMTP serveren på det domæne, du angiver som afsender af mails.

For lokale løsninger skal der stilles en SMTP-server til rådighed for XFlow.

Opsætning

Du konfigurerer SMTP-serveren under "System > Indstillinger > E-mail" i menuen i venstre side. Du kan også vælge at søge efter indstillingen øverst i højre hjørne:

Gå efterfølgende til afsnittet "E-mail - SMTP" og udfyld, som minimum, feltet "SmtpServer" med adressen på din SMTP-server:

  • Du kan yderligere sætte kryds i "SSL/TLS", hvis din SMTP server understøtter dette, samt angive et brugernavn og en adgangskode i felterne "SmtpCredentialUsername" og "SmtpCredentialPassword".
    Disse felter er valgfrie og dermed kun nødvendige, hvis du ønsker at højne sikkerheden i forbindelse med afsendelse af mails.
  • Opsætningen er færdig, og du kan nu prøve at gennemføre en arbejdsgang med en e-mail-databehandler for at sikre, at dine indstillinger er korrekte, og at e-mailen bliver modtaget som forventet.

SPF ved SaaS løsninger

For at undgå, at dine brugere får problemer med at modtage e-mails, skal du tilføje XFlow SMTP-serveren til SPF-records for det domæne, du benytter som afsender af e-mails i XFlow.

SPF-recorden for XFlow SaaS:

spf.xflow.dk

 

Typiske problemstillinger

Problem: Mails kommer ikke frem

Årsag:

Èn af grundene til, at mails ikke kommer frem, kan skyldes, at afsender adressen som er sat i feltet "SmtpReplyAddress" ikke stemmer overens med den SMTP-server, som sender dine mails.

Dette er et typisk scenarie for XFlow SaaS, hvis man benytter sig af den tilhørende XFlow SMTP-server. 

Løsning:

Du løser problemet ved at tilføje en SPF-record for XFlow-SMTP serveren på afsenderdomænet.

SaaS-kunder kan finde XFlow-SPF recorden i afsnittet ovenfor.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?