Opsætning af SBSYS integration

Formål

Formålet med denne vejledning er, at du bliver i stand til at konfigurere integrationen til SBSYS, så du efterfølgende kan opsætte databehandlere til SBSYS.

Opsætningen af databehandlere har deres egen vejledning.

Forudsætninger

For at kunne bruge integrationen til SBSYS, skal du sikre dig, at der er adgang til SBSYS-integration servicen fra din XFlow-installation.

Vejledning

Selve konfigurationen kan tilgås gennem venstremenuen på administrationssiden. Her skal der navigeres til "Organisation > Konfiguration - SBSYS" som vist på billedet:

Herunder er der en gennemgang af felterne i konfigurationen, så du er orienteret om, hvad der kan/skal udfyldes.

Konfiguration Beskrivelse
WSUrl URL til SBSYS integration service
UserIdentifier Her skrives brugernavnet på den SBSYS bruger, der skal kontakte integrationservicen, hvis det altid skal være den samme bruger
KommuneID Kommunenummer for den kommune, der benytter integrationen
SBSYS_User_Domain Domænet som SBSYS er placeret i
SBSYS_Sagsbehandler_Som_UserIdentifyer

Sæt markering ud for denne, hvis det skal være opretter af formularen, der skal sættes som opretter af sagen i SBSYS

Hvis du ikke sætter en markering her, bliver det brugeren indsat i UserIdentifier, der bliver sat på som opretter af sagen

Bemærk! Hvis du sætter en markering her, skal du være sikker på, at opretter af formularen er oprettet som bruger i SBSYS

IntegrationServiceVersion Integration servicens versionsnummer
SBSYS_Styrer_Sikkerhed

Sæt markering ud for denne, hvis SBSYS skal kontrollere sikkerhed i forhold til brugeren, der har oprettet formularen

Hvis denne ikke sættes, så kontrolleres sikkerheden i forhold til brugeren, der er tilføjet under UserIdentifier

SBSYS_Authentication_StsUrl URL til SBSYS STS serveren
SBSYS_Authentication_ApiUrl URL til SBSYS Web API
SBSYS_Authentication_BoernUngeApuiUrl URL til SBSYS Web API
SBSYS_Authentication_StsClientId Indsæt Client ID for XFlow
SBSYS_Authentication_StsClientSecret Indsæt Client secret for XFlow
SBSYS_Authentication_StsAuthorizatinoToken Her kan du opdatere og teste access token til Web API'et
SBSYS_Authentication_StsRefreshToken

Her vil refresh token modtaget fra STS stå

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?