Opsætning af Navision

Formål

Dette dokument vejleder i opsætningen af Navision til jeres XFlow-installation. Der vejledes både i opsætning til SaaS og On-Premise.

Hvis I ønsker integrationen til Navision, men det ikke er en del af jeres implementering, bedes I kontakte supporten.

Forarbejde

 • Først skal I lave en GIS-opsætning mellem jeres Navision Stat og XFlow jf. nedenstående vejledning (Selvom vejledningen henviser til version 5.3, så skulle den dog forsat kunne benyttes, da der ikke er foretaget ændringer i opsætningen i de nyere versioner. Giv gerne besked, hvis I skulle opleve andet): 
  Vejledning til GIS-opsætning til integration mellem Navision Stat 5.3 og XFlow
 • I vejledningen henvises der på side 4 til filen "BLANKET SETUP VER_1_0.txt". Denne fil kan I downloade gennem nedenstående link:
  Blanket setup fil
 • Når jeres GIS-opsætning er på plads, kan I teste opsætningen ved at køre det op imod vedhæftede testklient. Åben zip-filen og tryk på "TestAfClientTest04.exe". Zip-filen indeholder også en "ReadMe"-fil, der indeholder et script, I med fordel kan bruge i testklienten. I kan downloade testklienten i nedenstående link:
  Testklient (zip-fil)
 • I skal indhente følgende oplysninger omkring jeres Navision (disse oplysninger kan I ofte få adgang til via jeres økonomi- eller IT-afdeling).
  • Jeres Navision URL (kan oplyses af jeres Navisionleverandør)
  • Brugernavn til jeres Navisionbruger
  • Adgangskoden til jeres Navisionbruger
  • Jeres EAN-nummer
  • En e-mailadresse til den/de, der skal have besked, hvis jeres Navision SSL-certifikat er ved at udløbe
  • Jeres Navision versionsnummer (XFlow understøtter kun version 7 og 9)
    

Nu følger vejledningen for opsætningen til en SaaS løsning. Hvis I har en On-Premise løsning, skal I scrolle ned i vejledningen til overskriften 'Vejledning Navision On-premise'.

Vejledning Navision SaaS

 • I skal have åbnet for IP-adresserne: 46.36.204.130 og 46.36.212.76 til jeres Navision GIS URL (port 443 HTTPS) hos jeres Navision-leverandør
 • Herefter skal I logge på jeres XFlow-installation. Her skal I ind i "Organisation > Indstillinger" i menuen i venstre side. Derefter skal der navigeres ned til "Konfiguration - Navision":

Her skal I indtaste følgende:

 • Endpoint: Navision URL
 • Username: Brugernavn til jeres Navisionbruger
 • Password: Adgangskoden til jeres Navisionbruger
 • EAN: Jeres EAN-nummer
 • NavisionCertWarningEmail: Indtast e-mailen til den/de, der skal have besked, hvis jeres Navision SSL-certifikat er ved at udløbe
 • Navision version: Indtast jeres Navision versionsnummer (7 eller 9)
 • Benyt Navision: Feltet krydses af
 • Alle felter der slutter på BatchId bliver automatisk udfyldt af XFlow, når der sendes oplysninger til Navision
 • Når ovenstående opsætning er gennemført, er der et job, der automatisk importerer værdilister fra Navision til jeres XFlow-miljø. Alle værdilisterne navngives "Navision - segmentnavn" - f.eks. "Navision - Formål"
 • Hvis I har en testorganisation og ønsker en opsætning til Navision testmiljø, skal I indtaste de samme oplysninger - bare med test-info i jeres testorganisation

Vejledning - Navision On-Premise

 • I skal sørge for, at der er åbnet for IP-adresserne til jeres webserver og serviceserver ift. til jeres Navision GIS URL (port 443 HTTPS) hos jeres Navision-leverandør
 • Til jeres driftmiljø udfyldes nedenstående med drift-info. Hvis I ønsker et testmiljø, skal I indhente og indtaste de samme oplysninger - bare med test-info
 • Herefter skal I logge på jeres XFlow-installation. Her skal I ind i "Organisation > Indstillinger" i menuen i venstre side. Derefter skal der navigeres ned til "Konfiguration - Navision":

Her skal I indtaste følgende:

 • Endpoint: Navision URL
 • Username: Brugernavn til jeres Navisionbruger
 • Password: Adgangskoden til jeres Navisionbruger
 • EAN: Jeres EAN-nummer
 • NavisionCertWarningEmail: Indtast e-mailen til den/de, der skal have besked, hvis jeres Navision SSL-certifikat er ved at udløbe
 • Navision Version: Indtast jeres Navision versionsnummer (7 eller 9)
 • Benyt Navision: Flueben
 • Alle felter der slutter på BatchId bliver automatisk udfyldt af XFlow, når der sendes oplysninger til Navision
 • Når ovenstående opsætning er gennemført, er der et job, der automatisk importerer værdilister fra Navision til jeres XFlow-installation. Alle værdilisterne navngives "Navision - segmentnavn" - f.eks. "Navision - Formål".
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?