Opsætning af Microsoft Graph (Booking og E-mail)

Formål

Denne vejledning beskriver dels, hvordan du konfigurerer integrationen til at booke aftaler i en Outlook-kalender og dels, hvordan du konfigurerer bookingelementet.
Derudover er der et lille afsnit omhandlende opsætning af mail igennem Microsoft Graph.

Forudsætninger

For at kunne bruge integrationen til at booke aftaler i en Outlook-kalender, skal EWS-snitfladen være tilgængelig for XFlow-installationen.

Har du en SaaS-installation, betyder det, at EWS-snitfladen skal være tilgængelig udenfor jeres netværk.

Forarbejde

Bookingfunktionen i XFlow er lavet til at kunne vælge allerede oprettede aftaler i en Outlook-kalender, så inden du kan tage funktionen i brug i XFlow, så skal du have oprettet en række aftaler i en Outlook-kalender, som er dem, der skal kunne bookes.

Hvis du vil sørge for, at aftalen bliver booket eksempelvis i en kollegas kalender, kan du tilføje deltagere til aftalerne.
Deltagerne vil kunne se, om aftalen er booket, da der i forlængelse af aftalens emne kommer til at stå: " - Booket", når aftalen bookes af en bruger via XFlow.

Vejledning

For at gøre brug af bookingelementet skal en administrator med ansvar for Azure/AD/Exchange-infrastrukturen oprette et API-endpoint/app (kaldet for eksempel “XFlow”) som bookingelementet kan kommunikere med, hvor vi gør brug af “app permissions”.

Følgende oplysninger skal gives:  

 • Navn i XFlow - brugerdefineret navn til kalenderen, der vises i dropdown listen ved konfiguration af bookingfeltet.
 • Kalendernavn (Som det vises i Outlook/Office365)
 • Bruger email / kalenders ejer brugernavn
 • ClientID
 • ClientSecretValue
 • TenantID  

Derudover skal API-endpoint give XFlow følgende tilladelser på vegne af kalender ejere:

 • Calendar.ReadWrite
 • Mail.ReadWrite
 • Mail.Send

 

Oplysninger

Den data der efterspørges finder du i din office 365 løsning. Nedenstående billede er taget fra vores egen løsning, hvor du kan se Application ID, som er client ID.
Directory, der henviser til tenant ID og Client credentials, hvor du finder client secret value.

Exchange API Type

For at gøre brug af "Microsoft Graph API"-konfigurationer ovenfor, skal du ændre "Exchange API Type" under system indstillinger -> "System" fra "OnPremise" til "Microsoft Graph"

 

Bemærk venligst, at Exchange API Type påvirker alle integrationer, der gør brug af Exchange; f.x Filboks, Booking element og Email afsendelse via Exchange.

Konfiguration - Systemindstillinger

Du skal i første omgang have oprettet kalenderoplysningerne i administrationsdelen af XFlow.
Vælg "System > Indstillinger" i menuen i venstre side og gå ned til overskriften "Microsoft Graph - Kalendere".

Indtast herefter oplysningerne for opsætning af booking elementet:

Konfiguration - Bookingelement

Der er en række muligheder for opsætning i bookingelementet, som er beskrevet nedenfor:

Konfiguration Beskrivelse
Elementnavn Navn på elementet. Det bruges i databehandlere og bør derfor ikke ændres, hvis elementet er mappet i databehandlere.
Overskrift Overskriften på elementet der vises i brugerdelen
Kort beskrivelse Beskrivelsen vises under kalenderen i brugerdelen
Infotekst Den tekst der vises, hvis du klikker på spørgsmålstegnet i brugerdelen
Booking påkrævet Sæt en markering, hvis der skal bookes en aftale
Vis weekend Sæt en markering, hvis weekenddagene skal vises i kalenderen
Tilføj dokumenter

Sæt markering, hvis du vil have tilføjet eventuelle vedhæftede dokumenter fra upload-elementer til kalenderaftalen i Outlook

Bemærk! Upload-elementerne skal ligge i samme blanket som bookingelementet. Ellers kommer de vedhæftede dokumenter ikke med over i kalenderaftalen

Send kalenderopdatering til deltagere ved reservation Sæt markering, hvis deltagere i kalenderaftalerne skal have en opdatering, når kalenderindkaldelsen bliver sat som reserveret
Tilføj resumé Sæt markering, hvis du vil have tilføjet en PDF af blanketten til aftalen i Outlook
Kalender Vælg navnet på den kalender, der skal bookes aftaler i
Første time   

Vælg hvilket tidspunkt på dagen kalenderen skal vises fra

Vælger du 8, bliver der eksempelvis vist aftaler fra kl. 8 om morgenen

Sidste time

Vælg hvilket tidspunkt på dagen kalenderen skal vises til

Vælger du 16, bliver der eksempelvis vist aftaler frem til kl. 16

Antal dage før aftale

Angiv med hvor mange dages varsel der kan bookes aftaler

Vælger du 2, kan der først bookes aftaler to dage senere end blanketten startes op

Selvom tidligere aftaler ikke er booket, vil de fremgå som værende booket i kalendervisningen for brugeren, hvis de ligger tidligere end det antal dage, der er angivet

 

Opsætning af mail igennem Microsoft Graph

For at opsætte din XFlow løsning til at anvende E-mail afsendelse igennem din EWS løsning, skal der ændres på lidt konfiguration.

I system indstililnger finder du emnet "E-mail" hvor E-mail protokol skal ændres til at være EWS.

På samme måde som booking opsætningen skal bruge en konfiguration skal "Microsoft Graph - Email afsendelse" også konfigureres.

Har I allerede opsat booking igennem Microsoft Graph, vil nogle oplysnigner gå igen. Det som I skal bruge her er følgende:

 • Client ID
 • ClientSecretValue
 • Afsender adresse
 • TenantID
 • Bruger ID/Email

 

 

 

 

 

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?