Opsætning af integration til Prisme

Formål

Denne artikel beskriver, hvordan du sætter integrationen til Prisme op i XFlow.

Vejledning

Udveksling af oplysninger mellem XFlow og Prisme

For at kunne levere data til Prisme skal der oprettes et share, hvor servicebrugeren til XFlow kan lægge filer, og hvor Prisme kan hente filerne.

Organisationsindstillinger

Du skal inde i organisationsindstillingerne i administrationsdelen af XFlow opsætte de standardværdier, der skal oplyses i forhold til Prisme:

Du skal oplyse følgende:

  • PrismeOrganisationsenhed - udfyldes med jeres kommune- eller regionsnummer
  • Prisme registreringssted - koden til jeres registreringssted
  • Prisme maskinnummer - posteringens maskinnummer
  • PrismeExportSti - stien til den folder, hvor filerne til Prisme lægges
  • Lægges filen et andet sted end på serveren med Jobserver-servicen, så skal du indsætte en UNC-sti
  • Prisme ekspeditionsloebenr - her indsættes værdien 1
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?