Opsætning af importreferencer til rettighedsgrupper

Formål

Hvis du automatisk vil have opdateret om hvilke brugere, der er medlem af jeres rettighedsgrupper, kan du gøre det via nogle af brugerimporterne til XFlow.

Se hvordan du sætter det op specifikt i forhold til de enkelte brugerkilder nedenfor.

Vejledning

For hver rettighedsgruppe gælder, at du kan mappe et uvilkårligt antal referencer op mod gruppen. Du kan dermed have flere steder i din brugerkilde, der leverer brugere, der skal være medlem af én og samme rettighedsgruppe.

AD-import

Indsæt den absolutte LDAP-sti til den gruppe i AD'et, som indeholder de brugere, der skal knyttes til rettighedsgruppen i XFlow.
Den absolutte sti kan eksempelvis se sådan ud: CN=Ledere,OU=Gruppe,DC=domain,DC=Local

Herefter vil alle brugere, der er direkte medlem af AD-gruppen, blive flyttet ind i/ud af rettighedsgruppen ved hver gennemførsel af brugerimporten afhængigt af, om brugerne befinder sig i gruppen i AD'et.

Som nævnt ovenfor kan du godt sætte mere end én importereference på hver rettighedsgruppe.

Begrænsninger

Brugerne skal være direkte medlemmer af den gruppe i AD'et, der mappes op mod rettighedsgruppen.
Importen kan ikke håndtere indirekte medlemskaber.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?