Opsætning af Digital Post - Ikke længere gældende

Formål

Dette dokument vejleder i opsætningen af Digital Post på jeres XFlow-installation, så I har mulighed for at sende til Digital Post.

Hvis I ønsker opsætningen af Digital Post, men det ikke er en del af jeres implementering, bedes I kontakte support@xflowsupport.dk.

Forudsætninger

For at kunne lave opsætningen til Digital Post skal I have et NemID-funktionscertifikat.
I har typisk ét, som I bruger i forvejen. Hvis XFlow skal foretage installationen af certifikatet, skal dette sendes til XFlow. Den tilhørende kode skal ligeledes sendes over en alternativ kanal.

OBS: Certifikatet skal være signeret med nøgle, og det er derfor ikke nok at hente det fra denne hjemmeside (søg certifikat), da certifikaterne ikke har den private nøgle.

Vejledning

Indholdsfortegnelse

Installation af certifikat
Opsætning i E-boks administrationsmodulet
Opsætning i XFlow

Installation af certifikat

Nedenstående trin skal gennemføres af XFlow, hvis det benyttes som SaaS-løsning. Kører I XFlow som en On Premise-løsning, skal I selv følge nedenstående trin. Er du i tvivl om, hvilken form for XFlow I kører, så kontakt support@xflowsupport.dk.

Bemærk: Hvis I skal forny det certifikat, I bruger til XFlow, skal det først fornys, og herefter skal I følge nedenstående vejledning og slette det gamle certifikat, inden jobserverservicen genstartes

Certifikatet, som skal installeres, er jeres NemID-funktionscertifikat.

 • Installer certifikatet på serviceserveren (serveren med Jobserverservicen og WebAPI'et) i stien local machine/personal/certificates.
 • Højreklik på certifikatet, vælg "All Tasks" og herunder "Manage Private Keys". Tilføj brugeren, der kører XFlow Jobserver-servicen, så den har rettigheden "Full control"
 • Eksportér certifikatet (som base64 krypteret .cer) uden den private nøgle og gem dette til senere brug. Dette skal bruges til at oprette XFlow som afsendersystem i E-boks' administrationsmodul. Der er derfor vigtigt at ”private key” er fjernet, da E-boks kun vil have certifikater med offentlige nøgler. Dette trin er beskrevet i afsnittet Opsætning i E-boks administrationsmodulet.
 • Herefter skal certifikatets thumbprint indsættes i konfigurationen i XFlow.
  • Log ind på jeres XFlow-installation.
  • Tryk herefter på "Funktioner" i højre hjørne og vælg "Administration" i dropdown-menuen
  • Tryk på "System" i menuen i venstre side og vælg "Indstillinger"
  • Her vil Digital Post optræde som en fane i indstillingerne
 • Under bjælken "DigitalPost" er feltet "DigitalPostThumbprint", hvor certifikatets thumbprint skal indsættes.
 • Bemærk at thumbprintet ikke må indeholde mellemrum. Hvis det kopieres ind i feltet, skal der fjernes et "usynligt" tegn, der kommer med over i starten eller slutningen af thumbprintet.
 • Afslutningsvis skal jobserver-servicen genstartes

Opsætning i E-boks administrationsmodulet

For at kunne sende Digital Post til e-Boks skal XFlow registreres som afsendersystem i E-boks administrationsmodulet.

I kan finde generelle vejledninger til opsætningen her: https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/vejledninger/ under "Tilslutningsinstruks" under "Kom i gang med Digital Post".

Vi har lavet nedenstående opsummeret vejledning for at gøre opsætningen lidt lettere. 

 • Der skal oprettes et afsendersystem. Dette gør du under fanen "Tilmeldingsmuligheder", hvor man kan vælge "Afsendersystemer" og derefter klikke på knappen "Tilslut eget afsendersystem".
 • Nedenstående skærm udfyldes med følgende oplysninger:

 

 

 • For at kunne oprette afsendersystemet skal man desuden uploade det certifikat, som blev eksporteret tidligere i Installation af certifikat.
 • Når afsendersystemet er oprettet, får det tildelt et ID. Dette ID finder man i listen af afsendersystemer. Find XFlow i listen og find det tilhørende ID. Dette ID skal bruges senere i Opsætning i XFlow.
 • Herefter skal der knyttes et materiale til afsendersystemet. Et materiale oprettes under "Tilmedingsmuligheder" og "Materialer", hvor man klikker på knappen "Opret materiale".
 • Nedenstående viser skærmen, hvor materialet bliver oprettet. Her udfyldes alle felter, men undlad at sætte kryds i "Autotitel" for at undgå, at Materialets navn kommer med i titlen på den afsendte post. Alle trin for Materialet gennemføres, hvor Materialet kobles til XFlow som leverandør og system.

 • ID'et på Materialet skal ligeledes bruges i Opsætning i XFlow. Dette findes ved at åbne listen over oprettede materialer, hvor man finde det nyoprettede Materiale og aflæse ID'et.
 • Når Materialet er oprettet, skal det tilknyttes én eller flere tilmeldingsgrupper, før der kan sendes Digital Post til borgere og/eller virksomheder. Der er forskellige tilmeldingsgrupper til borgere og virksomheder. Materialet skal være tilmeldt tilmeldingsgrupper fra begge kategorier, hvis I skal kunne sende Digital Post til både borgere og virksomheder. Tilknyt Materialet til eksisterende tilmeldingsgrupper eller opret nye til formålet.

Opsætning i XFlow

 • I "System > Indstillinger" i fanen "DigitalPost" skal felterne "DigitalPostIndholdstypeId", "DigitalPostSysId" og "DigitalPostUrl" udfyldes.
 • Disse felter skal udfyldes med ID'er fra jeres opsætning i E-boks administrationsportal
 • Ved "DigitalPostIndholdstypeId" skal I indsætte ID'et på det materiale, som XFlow er tilknyttet

 • Ved "DigitalPostSysId" skal I indsætte ID'et på XFlow som afsendersystem
 • Ved "DigitalPostUrl" skal I indsætte denne URL: https://api.e-boks.com/oio/rest/srv.svc

Fejlmeddelelser

Hvis der er lavet fejl i opsætningen af integrationen, kan du opleve flere forskellige fejlbeskeder, som bliver beskrevet herunder.

Certifikat ikke fundet [efterfulgt af bogstav-/talkombination på 40 karakterer]

Fejlbeskeden kan skyldes to ting:

 • Der er ikke indtastet korrekt thumbprint tilhørende certifikatet
 • Thumbprintet indeholder den føromtalte usynlige karakter

Fejl ved kald af Digital Post API

Efter denne fejl vises den fejlbesked, der kommer tilbage fra Digital Post API'et.

Fejlen kan skyldes flere forskellige ting, men de mest almindelige er:

 • Klientcertifikatet er ikke gyldigt
  Her skyldes det, at der ikke er installeret samme certifikat både på XFlow-serveren og i administrationsportalen til Digital Post, eller at certifikatet ikke er installeret som base64-krypteret og uden private key i administrationsportalen til Digital Post
 • Bad Request
  Skyldes som oftest, at der enten ikke er indtastet korrekte ID'er på materiale eller afsendersystem.
  Kan også skyldes, at der ikke er medsendt et CPR-nummer. Det kan du kontrollere i kolonnen "Modtager" i administrationsdelen på punktet "Udbakke"
 • Slutbrugeren er ikke tilmeldt indholdstypen
  Materialet i e-Boks administrationsportalen er ikke tilmeldt en tilmeldingsgruppe i e-Boks administrationsportalen. 
  Bemærk: Det skal både være tilknyttet en tilmeldingsgruppe, der rammer private og én, der rammer virksomheder, hvis både private og virksomheder skal kunne modtage Digital Post fra jer.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?