Opsætning af API - Opret blanket

Formål

Du kan via denne vejledning se, hvordan du kan bruge API'et til XFlow til at oprette blanketter.

Forudsætning

  • Du skal have opsat et API til XFlow
  • Du skal have lavet en DNS-registrering til API'et
  • Du skal have et API token (se API - Adgang)

Vejledning

Du kan oprette blanketter via API'et. 
Du kan komme ind på dokumentationen for dit API ved at sætte "api." foran URL'en til XFlow.
Eksempelvis: https://api.rc.xflow.dk/ 

For at kunne oprette blanketter kræver det, at du kender ID på den arbejdsgang, der skal være skabelon for din blanket, og at du har ID på den bruger, der skal angives som opretter på blanketten.

Nedenfor kan se, hvordan du henholdsvis kan søge brugere frem via API'et, og hvordan du opretter blanketter.

Søg bruger

Du kan fremsøge brugere via API'et ved at udforme en request på nedenstående form.

User/Search?email="string"

Du får her en kort beskrivelse af informationerne:

  • Navn: Navn på brugeren
  • Email: E-mailadresse på brugeren
  • UserId: ID på brugeren

Ved at lave søgninger på brugere i API'et får du dermed adgang til brugernes ID, som du skal bruge, når du skal oprette blanketter via API'et.

Eksempel (PowerShell)

Invoke-RestMethod -Method 'Get' -Headers @{'Content-Type'='application/json';'publicApiToken'='InsertXFlowTokenHere'} -Uri '//api.InsertXFlowUrlHere/User/Search?email=johndoe@email.com'">https://api.InsertXFlowUrlHere/User/Search?email=johndoe@email.com'

Opret blanket

Du kan oprette blanketter ved at udforme en request på nedenstående form

{
"userId": "string",
"processTemplateId": "string"
}

Du får her en kort beskrivelse af informationerne:

  • UserId: ID på den bruger, der skal stå som opretter af blanketten og dermed være ansvarlig for at udføre første aktivitet
  • ProcessTemplateId: ID på den arbejdsgang, der er skabelon til den blanket, du gerne vil oprette

ID'et kan læses fra databasen i arbejdsgang-tabellen. For SaaS-kunder skal XFlow ind over for at finde det matchende ID.

Indtil videre kan du ikke fremsøge ID på den arbejdsgang, som du gerne vil oprette blanketterne på via API'et. Kontakt derfor XFlow for at få udleveret et udtræk med ID'er på arbejdsgangskabeloner.

Eksempel (PowerShell)

Invoke-RestMethod -Method 'Post' -Headers @{'Content-Type'='application/json';'publicApiToken'='InsertXFlowTokenHere'} -Body '{ "userId": "InsertUserId", "InsertProcessTemplateId": "string" }' -Uri 'https://api.InsertXFlowUrlHere/Process/Create'

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?