Import af tjenestenummer fra SD Løn

Formål

Tjenestenummerelementet i XFlow læser og viser data, der kommer fra SD Løn. Data læses fra XFlow-databasen, men data importeres fra SD-løn til XFlow-databasen én gang i døgnet. 

Integrationen fungerer ved, at der kører en scheduled task, der afvikler et PowerShell-script, der læser tjenestenummerdata fra en bestemt folder, hvor SD Løn eksporterer data til. Denne data sender scriptet ind i XFlow igennem XFlow-API'et.

Opsætning

Servicebruger

Servicebrugeren, der kører tasken skal have rettighed til at eksekvere PowerShell-scriptet, samt til at læse fra folderen, hvor SD Løn eksporterer tjenestenummerdata til. Disse rettigheder skal brugeren bruge til at køre selve scriptet, som kalder XFlow API'et, samt til at hente den data der ligger i filen fra SD Løn, som skal sendes til XFlow API'et.

Server

Serveren, som scriptsne kører på, skal desuden kunne foretage HTTPS-kald mod internettet på port 443. Yderligere skal kunden sikre, at SD Løn skriver tjenestenummerdata til den folder, scriptet læser fra.

Minimumskravet til serveren er Windows 2016-server med dertil anbefalet CPU, RAM og diskplads af Microsoft. Serveren skal understøtte seneste version af PowerShell og have installeret seneste version af .NET framework.

Installation

PowerShell-scriptet opsættes til at køre hver nat kl. 02.00 som en scheduled task. Opret en scheduled task på din server, som er sat til at eksekvere PowerShell scriptet i en brugerkontekst af servicebrugeren.

Du kan læse mere om, hvordan du opsætter en scheduled task i Windows her: 

Configure to run a PowerShell Script into Task Scheduler

Arkitektur

Når PowerShell-scriptet kører, læser det først fra folderen og kalder derefter XFlow API'et med de læste data via HTTPS port 443 for at sende data ind i XFlow:

Anbefalinger til overvågning

For at sikre, at integrationen er kørende, er det anbefalet at sætte overvågning op på den planlagte task for at sikre, at den kører, og at den ikke giver en fejlkode ved kørsel. Dette gøres ved brug af et overvågningsværktøj, som holder øje med Windows-loggen for scheduled tasks.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?