Generelt om brugerimport

Formål

Du kan i denne artikel læse, hvilke generelle forhold der gør sig gældende, hvis du vælger at importere brugere fra en ekstern kilde til XFlow.

Hvordan kan jeg se, hvordan en bruger er oprettet i XFlow?

Du kan inde i administrationsdelen i menuen til venstre se punktet "Brugere".
Herinde kan du se en liste over alle de brugere, der er oprettet i XFlow, og på listen er det angivet, hvordan en bruger er oprettet i XFlow via den type, der er angivet.

Der findes forskellige typer af brugere:

 • DitmerFlex/XFlow:

En bruger af denne type er manuelt oprettet i XFlow

 • NemLogin:

En bruger af denne type er oprettet ved at logge sig på med sit NemID

 • Alle andre typer:

Alle de øvrige typer der kan være angivet ud for en bruger viser, hvilken brugerimport brugeren er oprettet i XFlow via.
Eksempler på typer, der kan være angivet er:

 • AD
 • UCFMD
 • SIS
 • eDir
 • CSV

Hvad kan jeg redigere manuelt, og hvad er styret af brugerimporten?

De fleste oplysninger omkring brugerne bliver styret af brugerimporten.

Det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan ændre på oplysningerne, men dine ændringer vil blive overskrevet, når brugerimporten kører igen.

Kører jeres brugerimport dagligt, er der derfor en række ting, som du skal ændre på i din brugerkilde i stedet for i XFlow, hvis du vil have ændret oplysninger. 

Det gælder for:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Customdata

I nogle af brugerimporterne er det muligt at styre medlemskabet af rettighedsgrupper, oprettelse og nedlæggelse af rettighedsgrupper samt angivelse af nærmeste leder.
Det er beskrevet i vejledninger til de brugerimporteringer, der giver muligheden.

Velkomstmail

Der er på listen over e-mailskabeloner i administrationsdelen en systemgenereret skabelon med navnet "Velkomstmail". 

Når der er tale om brugerimporter bliver der dog ikke udsendt e-mails til brugerne, da det ikke altid giver mening at oplyse brugere om, at de er blevet oprettet i systemet, når der køres en brugerimport.

Har du behov for at advisere jeres brugere om deres oprettelse i XFlow, skal du derfor melde det ud udenom systemet.

Der bliver altid sendt en velkomstmail, hvis du manuelt opretter en bruger i XFlow.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?