Forny Certifikat til NemLog-in (Signering)

Formål

Hvis I har signering sat op på jeres installation, er denne artikel til for at hjælpe jer videre, så signering fortsat vil fungere.

Vejledning

Opsætning af NemLog-in

I skal udføre en række opgaver for at kunne forny certifikatet til NemLog-in for XFlow, og denne vejledning vil hjælpe jer igennem dette.

Upload certifikat til NemLog-in-administrationsportalen

For at forny jeres signeringscertifikat, skal I først være logget på www.administration.nemlog-in.dk

Herefter skal I finde jeres løsning til signering. Den vil sandsynligvis være et sigende navn som DitmerFlex/XFlow-signering. 

I vil i venstre side kunne se menupunktet "Løs opgaver", hvor I skal vælge "Tilslut ny version":

Da der er tale om en fornyelse, skal I huske at markere punktet "Kopier metadata for nuværende version til den nye version":

Upload nyt certifikat ved at klikke på "Skift certifikat" og upload certifikatet via "Vælg fil/Choose File", sæt markering ud for "Benyt servicens signeringscertifikat", hvis de har tilsluttet signeringstjenesten og klik på "Godkend udskiftning". 

Gå herefter tilbage via linket "Gå tilbage til Rediger tekniske oplysninger":

Her skal der indsættes en produktionsdato, hvilket vil være dags dato. Husk at klikke på "Gem tekniske oplysninger".

Når alt dette er gjort, skal der trykkes på "Ansøg om produktion". Her afventes NemLog-in supportens godkendelse, hvorefter det nye certifikat træder i kraft. Det kan tage noget tid, før NemLog-in supporten godkender det nye certifikat. Hvis I føler, at det tager for lang tid, kan der skrives til nemlogin@digst.dk.

Når godkendelsen er gået igennem, vil I fortsat have signering som hidtil.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?