Opsætning af SLS Dataaflevering

Formål

Dette dokument hjælper med at opsætte nogle af de forskellige SLS dataafleveringer, som du finder i XFlow. 

SLS Dataaflevering

Da der er mange forskellige SLS dataafleveringer, vil der ikke komme eksempler på dem alle. Der vil blive taget udgangspunkt i en håndfuld, som du kan se på listen herunder.

  • SLS Afgang Ajour, Opret, Slet
  • SLS Engangsløndel

SLS Afgang Dataafleveringer

Afsnittet omhandler de dataafleveringer, der står for at oprette, slette eller ajourføre over til SLS.

SLS Afgang Opret

For at skrive over til SLS kræves der, at nogle datafelter i dataafleveringen er udfyldt. Som med alle andre dataafleveringer kan du opsætte den til kun at starte, hvis der er opfyldt et vist kriterie, som du kan læse mere om på dette link: Opsætning af dataafleveringer

Som du kan se på eksemplet herunder, er dataafleveringen opsat til kun at være aktiv, hvis der er valgt "Ja" i en blanket. Samtidig er alt relevant data også til at finde i blanketten.

Ved en oprettelse behøves der ikke at blive opsat en værdi i feltet "AfgangFra", men der kræves en værdi i "AfgangTil":

Et eksempel på, hvordan datoer kan opsættes, kan du se på nedenstående billede.

SLS Afgang Slet

For at kunne slette en AKKO-dato i SLS kan der gøres brug af "SLS Afgang Slet"-dataafleveringen.

I modsætning til Opret, er der her nogle påkrævede felter for at kunne skrive over til SLS. Billederne herunder er kun som eksempel, og det behøves ikke at opsættes på samme måde.


SLS Afgang Ajour

Den måske mere væsentlige af de tre dataafleveringer, der hører under "SLS Afgang", er den, der står for at ajourføre en sag i SLS. Her er det dog vigtigt, at du kender det, der skal ændres i SLS. 

Set på eksemplet nedenfor er der tale om at ajourføre en AKKO for en medarbejder med en ny AKKO-dato. Her bliver der indsat data for den pågældende AKKO, der skal ændres - og tilføjet en dato for den nye AKKO:


SLS Engangsløndel

Denne dataaflevering er lidt mere kompleks end de andre. Den indeholder bl.a. flere felter, der kan - eller skal - udfyldes alt efter, hvad der skal over til SLS. 

  • LoendelFelt1Kode - Bruges til at sige, hvor mange timer der skal til udbetaling. Det kan f.eks. komme fra et Facit-element.
  • LoendelKode - Kan være en fast værdi, hvis lønnen altid er den samme. Det kan også være en elementværdi, der indeholder et talfelt med løndel.

Nedenstående eksempel viser en samling af koderne, der skal sendes til SLS.

Her er "LoendelFelt1Kode" repræsenteret i "Timer til Timelærer, og "Loendelkode" er "Lønkode":

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?