Opsætning af SbsysOpretSag dataaflevering

Formål

Her kan du læse om, hvordan du opsætter den databehandler, der skal oprette en ny sag i SBSYS, og hvilke forudsætninger, der skal være på plads, før databehandleren kan tages i brug.

Forudsætning

For at kunne bruge SBSYS databehandlere, kræver det, at du har konfigureret integrationen inde i organisationsindstillingerne i administrationsdelen af XFlow.

Du kan i vejledningen Opsætning af SBSYS integration se, hvordan konfigurationen opsættes.

Vejledning

Du kan læse om grundprincipperne for opsætning af dataafleveringer i vores vejledning med samme navn: Opsætning af dataafleveringer

Når databehandleren SbsysOpretSag skal sættes op, er der tre felter, der som minimum skal være udfyldt, for at databehandleren kan benyttes. Det er felterne EmnePlanNr, Facet og Sagsoverskrift:

Alle felterne gennemgås herunder, så du kan orientere dig om, hvilke oplysninger der forventes i SBSYS:

Feltnavn Beskrivelse
EmnePlanNr Her tilføjes det emneplannummer, som sagen i SBSYS skal have
Facet Her tilføjes den facet, som sagen i SBSYS skal have
Sagsoverskrift Her tilføjes den overskrift, som sagen i SBSYS skal have
Beskyttet

Her vælger du, om sagen i SBSYS skal være beskyttet eller ej.

Det kan enten sættes via en fast værdi eller via et Ja/Nej element.

Dokumenter

Her tilføjes de vedhæftninger, der skal komme over i SBSYS som dokumenter

Det gøres via upload elementer - enten dokument-upload, dokument multi-upload eller filupload

ErindringsBeskrivelse Indsæt den tekst, der skal stå i erindringens beskrivelse i SBSYS
Matrikler

Vælg de matrikler, der skal føres med over i SBSYS

Det gøres via matrikelvælger- eller adresseelementet

Personer

Vælg de personer, der skal sendes med over i SBSYS som parter

Det gøres via elementerne personoplysninger eller personoplysninger fra CVR

PrimaerSagsPart Vælg den person, der skal sendes med over i SBSYS som primær part på sagen
TilknytAlleDokumenter Tilføjer alle vedhæftede dokumenter fra formularen i XFlow til sagen i SBSYS
TilknytOpretterSomSagsPart Tilknytter opretter af formularen som sagspart på sagen i SBSYS
   

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?