Opsætning af Prisme Kreditorposter dataaflevering

Formål

Du kan i denne vejledning se, hvilke oplysninger der kan indsættes i databehandleren "Prisme Kreditorposter". Nogle felter vil være påkrævede ved opsætning. Dem kan du se herunder:

Alle de steder, hvor der er en begrænsning på længden af den tekst, der kan sendes med over i Prisme, bliver teksterne automatisk kortet ned.

Vejledning

Felter i databehandleren

Feltnavn Beskrivelse
Databehandler aktiv  
Beloeb Indsæt beløb med to decimaler
Det er vigtigt med decimalerne for, at tallet kommer korrekt over i Prisme
DebitKreditMarkering D for debitmarkering og K for kreditmarkering
Ekspeditionsloebenr Skal altid sættes til "Fast værdi" med værdien 1
IdentKode  
Kontonr  
Posteringsdato  
Posteringstype NOR, PRI eller SUP
Transaktionstype  
Udbetalingsberettige CPR-nummer
Udbetalingsdato  
AdresseBeloebsModtager Beløbsmodtagers adresse
AttesteretAf Kan udfyldes med loginnavn fra Prisme på, hvem der har godkendt betalingen
Betalingstekst Kan fylde op til 81 tegn
ByNavnBeloebsModtager Bynavn for beløbsmodtager (kan fylde op til 12 tegn)
CONavnBeloebsModtager C/O navn på beløbsmodtager
Fakturadato  
Fakturnr Fakturanummer
KonteretAf Kan udfyldes med loginnavn fra Prisme på, hvem der har godkendt betalingen
Laeselinje  
NavnBeloebsModtager Navn på beløbsmodtager
NrkodeYdelsesmodtager  
Oplysningspligtkode Gyldige værdier: H, U, F, R
PIKontonr  
PIRegnr  
Posteringstekst  
PostnummerBeloebsmodtager Postnummer på beløbsmodtager
Regnskabsaar Årstal eller en dato
Udbetalingshenvisningsnummer  
Ydelsesmodtager

CPR-nummer

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?