Opsætning af Ny arbejdsgang dataaflevering

Der er i XFlow dataafleveringerne "Ny arbejdsgang med ens blanketter" og "Ny arbejdsgang med valgfri blanketter". Disse dataafleveringer kan starte en ny arbejdsgang op inde i XFlow.

I en arbejdsgang kan du have brug for at skelne mellem forskellige opgaver, som forskellige personer skal tage sig af. Der er i øjeblikket udelukkende mulighed for at få forskellige personer ind over en arbejdsgang, hvis de på skift sættes ind i flowet.
Fx i en arbejdsgang omkring et ansættelsesforløb er det en meget langsommelig proces, og der vil du i stedet have behovet for at sætte flere opgaver i gang på én gang hos flere forskellige personer, men hvor de alle skal bruge de samme oplysninger i udgangspunktet.
I det tilfælde vil du kunne bruge de nævnte dataafleveringer.

Du kan også bruge dem, hvis du har brug for at skelne mellem forskellige forløb i arbejdsgange - eksempelvis hvis en arbejdsgang indimellem medfører, at der skal tilføjes flere oplysninger.
I sådan et tilfælde kan du ved hjælp af elementet "Ja/Nej-spørgsmål" sætte dataafleveringen op til kun at skulle igangsættes ved enten et "Ja" eller et "Nej". Eller du kan sætte to forskellige dataafleveringer op, så hvis der svares "Ja", så startes én arbejdsgang op, mens svaret "Nej" starter en anden arbejdsgang op.

Dataafleveringen ser således ud:

De forskellige felter dækker over:

  • DatabehandlerAktiv: Skal dataafleveringen altid være aktiv, så sættes værdien til "Fast værdi", ellers er der mulighed for at sætte databehandleren op til "Elementværdi" og pege på Ja/Nej-værdier i et "Ja/Nej spørgsmål"-element.
  • ArbejdsgangSkabelonId: Her kan du kun vælge værdien "Systemværdi", hvorefter du vælger den arbejdsgang,der skal startes op.
  • ValgtBrugerId: Her skal du vælge hvilken bruger, den nye arbejdsgang skal startes op til. Hvis den nye arbejdsgang udelukkende skal sendes til en ekstern bruger, skal du vælge "Fast værdi" og udfylde feltet med noget tilfældigt fx "Hej", og så skal du huske at aktivere "SendTilEksternCPRNummer" i dataafleveringen.
  • KopierDataFraBlanket: Hvis du gerne vil genbruge informationer fra den arbejdsgang, som den nye arbejdsgang startes op via, så vælger du her "Fast værdi" og sætter et flueben i boksen. Den bedste måde at styre hvilke data, der kopieres over i den nye blanket, er ved at tilknytte samme blanketskabelon til den nye arbejdsgang, som er tilknyttet den oprindelige. På den måde sikrer du, at der er alle de samme elementer på begge arbejdsgange, så det er muligt at kopiere alle data.
  • KopierRaekkerFraBlanket: Hvis du gerne vil genbruge informationer fra tabeller i den arbejdsgang, som den nye arbejdsgang startes op igennem, så vælger du her "Fast værdi" og sætter et flueben i boksen.
  • ParkeretIndtil: Betyder, at arbejdsgangen er parkeret indtil denne dato. Feltet kan eksempelvis trække på et datoelement i arbejdsgangen.
  • ParkeretXDageEfterIndtil: Bruges til at definere, at arbejdsgangen skal være parkeret til x antal dage efter "ParkeretIndtil".
  • SendTilEksternCPRNummer: Hvis den nye arbejdsgang skal oprettes til en ekstern bruger via brugerens CPR-nummer, så definerer du i dette felt, hvor CPR-nummeret findes - eksempelvis med "System værdi" og "Udfylders CPR nummer" eller "Element værdi", hvor du vælger et CPR-nummer element i en af de tilknyttede blanketskabeloner
  • SendTilEksternEmail: Udstiller indholdet af feltet som "Databehandler output", så indholdet kan hentes ind i en anden efterfølgende dataaflevering.
  • SpringOverStepEt: Hvis du i den oprindelige arbejdsgang indtaster en række oplysninger, som også skal bruges i den nye arbejdsgang, der startes op, kan du her definere, at du gerne vil springe over Start-aktiviteten på den nye arbejdsgang. For at det kan fungere, så skal du have en blanketskabelon i den oprindelige arbejdsgang, der indeholder de oplysninger, som du gerne vil tage med over i den nye arbejdsgang, men hvor du gerne vil have de udfyldte oplysninger automatisk med over. Derudover skal du tilknytte den samme blanketskabelon til den nye arbejdsgang, der skal startes op, og blanketskabelonen skal være den eneste aktive blanketskabelon på Start-aktiviteten på den nye arbejdsgang. Du skal derfor sørge for, at der er mindst 3 aktiviteter på arbejdsgange, der skal benytte sig af denne mulighed: En Start-aktivitet eller én/flere Udfyld/Godkend-aktiviteter.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?