Opsætning af mail dataaflevering (Mail afsender)

Formål

Denne vejledning vil gøre dig i stand til at sætte en mail dataaflevering op på en arbejdsgang i XFlow.

Forudsætninger

For at kunne benytte mail dataafleveringen kræver det, at XFlow er konfigureret til at kunne sende e-mails.

Vejledning

Denne vejledning beskriver først, hvordan man sætter en e-mailskabelon op til sin mail dataaflevering, hvorefter selve opsætningen af dataafleveringen gennemgås. 

E-mail skabelon

En e-mailskabelon danner grundlag for det indhold, der fremgår af den e-mail, som sendes af mail dataafleveringen. Skabelonen indeholder en række flettefelter, som bliver erstattet med aktuelle værdier fra blanketten eller systemet på afsendelsestidspunktet. Start med at oprette en e-mailskabelon ved at følge nedenstående trin:

 • Find "E-mailskabeloner" under "Organisation" gennem menuen i venstre side
 • Klik på knappen "Opret ny"
 • Udfyld alle felter og vælg "MaildatabehandlerTemplates" som kategori:
 • Klik på "Opret" og du er nu klar til at redigere indholdet af dine e-mails
 • Når du er inde og redigere selve skabelonen, kan du angive et emne og indholdet. Emnet angiver, hvad der skal stå i emnefeltet, når man modtager en e-mail. Indholdsfeltet angiver det tekst, der skal indsættes inde i e-mailen. Dette kaldes også en e-mail body:
 • I indhold skriver man den tekst, som modtageren af e-mailen skal se. Hvis man ønsker at indsætte data fra XFlow eller fra en blanket, kan man indsætte flettefelter i indholdet.
  Under indholdstekstfeltet finder man en liste over alle de flettefelter, som er understøttet i XFlow. Hvert flettefelt indeholder et eksempel, så man kan se, hvad værdien af feltet kunne være:
 • Listen indeholder blandt andet en række flettefelter ved navn "MailDatabehandlerFlettefeltX", hvor X er et tal mellem 1 og 30. Disse flettefelter skal benyttes for at kunne indsætte data ind i e-mailen fra en blanket.
 • Indsæt din tekstmarkør ind i indholdstekstfeltet der, hvor du ønsker at indsætte et flettefelt. Klik derefter på det ønskede flettefelt i listen, og feltet vil blive indsat i din skabelon, der hvor data fra XFlow skal indsættes.
 • Slut af med til sidst at klikke på "Gem", og du har nu en e-mailskabelon.

Opsætning af dataaflevering

En mail dataaflevering sættes op på samme måde som alle de andre dataafleveringer i XFlow. Se evt. detaljer under vejledningen for dataafleveringer: Opsætning af dataafleveringer

En mail dataaflevering indeholder nedenstående felter, som hver er beskrevet i tabellen. Udfyld som minimum de påkrævede felter, og du er nu klar til at sende e-mails fra XFlow.

Feltværdi Beskrivelse
MailTemplate Her angiver man den e-mailskabelon, som man oprettede i ovenstående vejledning. Dette gøres som en system værdi.
TIlMailAdresse Adressen som e-mailen skal sendes til
CCMailAdresse CC-adressen som e-mailen skal sendes til
BCCMailAdresse BCC-adressen som e-mailen skal sendes til 
BlanketResumeNavn Navnet på den fil som vedhæftes af blanketten
Flettefelt1-30 Flettefelter som er indsat i e-mailskabelonen 
FraMailAdresse

Afsenderadresse som e-mailen sendes fra.

Obs. Hvis man sætter en adresse som ikke passer med mailserveren tilknyttet XFlow, vil mailen med stor sandsynlighed ende som spam.

SendPdfAfBlanket Angiv om blanketten skal vedhæftes som PDF til e-mailen.
SendSpecifiktDokument1 Fil fra et upload-element i blanketten som skal vedhæftet e-mailen 
SendSpecifiktDokument2 Fil fra et upload-element i blanketten som skal vedhæftet e-mailen
SendVedhaeftedeDokumenter Vedhæft alle filer der er uploadet i blanketten til e-mailen.
   
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?