Version 2023.2 - 2. juni 2023

Følgende opdateringer er lavet til XFlow for marts, april og maj måned 2023. 

Den indeholder 5 API-endpoints til rettighedsgrupper, Brugerdefineret dataudtræk til Excel, Sletteregler er flyttet ind på den enkelte arbejdsgangskabelon, Egen hjælpetekst i videresendelsesdialogboks, Rapport med alle links brugt i blanketskabeloner samt Retur URL på arbejdsgangskabeloner, Arbejdsgangskabelonrapport, Søgning i blanketter som på søgesiden via PublicAPI og mindre udviklinger og fejlrettelser.

Mandag d. 19. juni 2023 vil XFlow begynde udrulning af releaset for SaaS-kunder. 
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering. Opdateringen er mulig efter d. 3. juli.

Se gennemgangen af relasen her:

 

5 API-endpoints til rettighedsgrupper

Det er nu muligt at vedligeholde rettighedsgrupper gennem det offentlige API. Det betyder, at det nu er muligt at hente, redigere, slette og oprette rettighedsgrupper for den valgte organisation.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at slette eller redigere fælles rettighedsgrupper gennem API'et.

Dertil er det nu muligt at oprette rettighedsgrupper på "update" af brugere, såfremt man tildeler brugeren en rettighedsgruppe, som ikke findes i XFlow.

Brugerdefineret dataudtræk til Excel

Søgesiden på brugerdelen er blevet udvidet med en ny funktion kaldet "Brugerdefineret Exceludtræk".

Det har længe været muligt at foretage udtræk på alle felter fra en liste af arbejdsgange, så længe de tilhører samme arbejdsgangskabelon. Dette kan dog medføre problemer, da Excel-udtrækket kan indeholde for mange oplysninger eller endda irrelevante oplysninger, der kan forvirre brugeren.

Nu kan du vælge den ønskede arbejdsgangskabelon under Blankettyper og derefter vælge "Brugerdefineret Exceludtræk" under Eksportér. Dette giver dig mulighed for at oprette et brugerdefineret udtræk, der passer til dine behov.

I menuen vises alle felter, ligesom man kender det fra redigeringssiden for blanketskabelonen. Her kan man vælge specifikke felter, og kun de valgte felter vil blive inkluderet i Excel-udtrækket. Mange felter kan have forskellige muligheder for den samme værdi, men i forskellige formater. Klik på Eksporter for at få et udtræk.

Bemærk, at udtrækket vil være af den nyeste blanketskabelonudgave. Har der været rettelser/slettede felter i den aktive blanket, findes disse felter nederst i vinduet under "Slettede eller redigerede felter".

For at undgå at skulle vælge felter hver gang funktionaliteten skal bruges, er det muligt at bruge Excel-skabeloner. En Excel-skabelon er en skabelon, der husker alle valgte værdier i et udtræk. Disse skabeloner kan være personlige eller delt på organisationeniveau. For at kunne redigere i de delte Excel-skabeloner kræves den nye rettighed "Redigerer i brugerdefinerede Excel-eksporteringer delt på organisationsniveau".

For at gemme valgte felter i en Excel-skabelon skal du klikke på "Ny" og give Excel-skabelonen et navn.

Når en Excel-skabelon er valgt og anvendt, er det stadig muligt at redigere i de valgte felter, inden Excel-udtrækket oprettes.

Det er muligt at redigere valgmuligheder, navne og mere i en skabelon efterfølgende. Processen indebærer at vælge den ønskede skabelon og anvende den. Derefter kan du vælge hvilke felter der skal være inkluderet eller udelukket. Når du har foretaget dine ændringer, trykker du på "Rediger" og vælger den ønskede skabelon. Herefter kan du trykke på "Opdater", og de valgte felter vil blive tilknyttet skabelonen.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis en bruger, der har oprettet en skabelon, bliver slettet, vil skabelonen også blive slettet. Dette betyder, at hvis en bruger er knyttet til en skabelon, og brugeren bliver fjernet fra systemet, vil skabelonen ikke længere være tilgængelig.

Sletteregler er flyttet ind på den enkelte arbejdsgangskabelon

Slette- og annulleringsregler er nu blevet flyttet ind i den enkelte arbejdsgangskabelon, hvilket giver mulighed for at oprette individuelle sletteregler, der adskiller sig fra de tidligere regler, der var indstillet for hele systemet. Det skal bemærkes, at de gamle systemindstillinger nu fungerer som standardværdier for nyoprettede arbejdsgangskabeloner.

Nedenfor er de tilgængelige muligheder for at definere sletteregler for hver enkelt arbejdsgang:

 • Arbejdsgange med status "Afsluttet" vil blive slettet efter X dage/måneder
 • Arbejdsgange med status "Igang" vil blive annulleret efter X antal dage.
 • Arbejdsgange med status "Kladde" vil blive slettet efter X antal dage.
 • Arbejdsgange med status "Annulleret" vil blive slettet efter X antal dage (sletning efter afslutning).
 • Arbejdsgange med status "Ny" vil blive slettet efter 1 dag og herefter løbende

Egen hjælpetekst i videresendelsesdialogboks

I flowdesigneren på en arbejdsgangskabelon er det nu muligt at tilføje sin egen hjælpetekst til udfylderen i videresendelsesdialogboksen, når man vælger hvem der skal tilføjes en Rettighedsgruppe eller Ekstern Bruger på et udfyldertrin eller godkendertrin.

For at tilføje hjælpetekst går man til flowdesigneren og navigerer til Generelt under Indstillinger. Her kan man tilføje hjælpetekst under "Hvem" (når denne er specificeret).

Denne tekst bliver en del af popup-dialogboksen for udfylderen, når de skal vælge en ekstern bruger eller rettighedsgruppe.

Hvis man har tilkøbt sprogversionering, er det også muligt at tilføje hjælpetekst på engelsk.

Rapport med alle links brugt i blanketskabeloner samt Retur URL på arbejdsgangskabeloner

Rapporten med alle links brugt i blanketskabeloner samt Retur URL på arbejdsgangskabeloner er nu tilgængelig under Organisation og Rapporter.

Rapporten leveres i Excel-format og indeholder to faner: "Blanketskabelon links" og "Retur URL".

Under fanen "Blanketskabelon links" vises Blanketskabelon ID, navnet på blanketskabelonen, organisationen og selve linket.

På fanen "Retur URL" vises de samme oplysninger som førnævnt, men rapporten er opdelt i to sektioner: "Retur URL på angivet aktivitet" og "Retur URL - Annulleret".

Bemærk, at kun aktive blanketskabeloner og arbejdsgangskabeloner er inkluderet i rapporten.

Arbejdsgangskabelonrapport

Arbejdsgangskabelonsrapporten er en rapport, der kan genereres på organisationsniveau. Rapporten giver et Excel-udtræk af metadata for aktive arbejdsgangskabeloner.

Rapporten indeholder følgende data:

 • Indstillinger for arbejdsgangskabelonen, herunder aktiviteter som infomail, udfylder- og godkendertrin, sletteregler osv.
 • BCC, CC, til- og fraadresser samt andre relevante oplysninger.
 • Dataafleveringer via e-mail og Digital Post.
 • Overblik over dataafleveringer og infomails relateret til en specifik e-mailadresse. Dette kan være nyttigt, f.eks. når en medarbejder stopper, og den enkelte mail skal skiftes ud.
 • Overblik over hvilke fællespostkasser der bruges.

Denne rapport giver dig mulighed for at få et detaljeret overblik over dine arbejdsgangskabeloner og de tilknyttede indstillinger samt information om dataafleveringer og infomails.

Søgning i blanketter som på søgesiden via PublicAPI 

Det er nu muligt at foretage en søgning i blanketter via PublicAPI, der svarer til de eksisterende filtreringsmuligheder på brugerdelen. Du kan nu udføre følgende filtreringer ved hjælp af query-parametre:

 • Fritekstsøgning: Søgning baseret på indholdet af blanketten.
 • Arbejdsgangskabelon: Filtrer blanketter baseret på den tilknyttede arbejdsgangskabelon.
 • Blanketstatus: Filtrer blanketter baseret på deres aktuelle status.
 • Oprettet i en given periode: Filtrer blanketter baseret på oprettelsesdato.
 • Afsluttet i perioden: Filtrer blanketter baseret på afslutningsdato.

Svaret på din søgning vil blive returneret som en liste i JSON-strengformat. Hver blankets PublicId vil være inkluderet i svaret, hvilket svarer til de blanketter, der ville være vist som søgeresultater i brugerdelen af systemet. Disse PublicId'er kan derefter bruges i andre API-kald til at hente yderligere data eller PDF-versioner af blanketterne.

Mindre udviklinger og fejlrettelser

 • Der blev rettet en fejl, hvor der var to ID headers i mails sendt via SMTP-serveren, hvilket skabte problemer for modtagelsen til Gmail.
 • Dataafleveringsmappingen er blevet valideret, så det ikke er muligt at gemme, medmindre alt påkrævet er udfyldt.
 • Mails, der sendes som notifikation ved dataafleveringsfejl, er blevet redesignet og indeholder nu yderligere oplysninger som arbejdsgang ID, arbejdsgangskabelon ID og tidspunkt for fejlen.
 • Der er blevet tilføjet mulighed for at vælge placering på billedefeltet, hvilket betyder, at man nu kan have flere billeder eller tekst ved siden af billedet.
 • Der er blevet tilføjet en filterfunktion under "Alle Brugere" på Organisation, som giver mulighed for at filtrere brugere ud fra opsamlingsmailindstillinger som "Fravalgt", "Dag" eller "Uge".
 • Det er nu muligt at downloade Word-filen, der er blevet uploadet på den brugerdefinerede wordskabelon-dataaflevering.
 • Roller/Rettigheder er blevet udvidet med to nye rettigheder: "Se værdilister" og "Anvend SBSYS-dataaflevering".
 • Farven på Godkendertrinet under Blankoverblikket er blevet ændret, så den ikke længere er grøn, selvom den ikke er udfyldt.
 • Det er nu muligt at se de samme brugeroplysninger på både "Mine oplysninger" og på Administrationssiden under redigering af bruger. Tidligere var der flere oplysninger synlige under "Mine oplysninger".
 • Under Rettighedsgrupper er det nu muligt at tilføje en beskrivelse af den enkelte gruppe, som vises i overblikket under rettighedsgruppens navn.
 • Digitalpost indstillinger er blevet flyttet til organisationsindstillinger og findes nu under fanen "Digital Post - Regioner, uddannelser og andre".
 • Der er blevet tilføjet standardvalg på Navision fakturalinjefelt, hvor man nu kan foretage præudfyldelse af beløb, antal og beskrivelse i opsætningen.
 • Det er nu muligt at se navn på ansvarsnummer ved udtræk på ferie- og omsorgsregnskab pr. ansvar via SLS. Den opkoblede Navision-værdiliste skal indsættes under SLS-organisationsindstillinger.
 • Der blev tidligere angivet samme tal for "Mine blanketter" og "Mine involveringer", dette er nu rettet. Det er som altid muligt at klikke på kasserne.
 • På brugerdelens søgeside vises nu blankettyper, skabelon ID og kategori, når arbejdsgange fremsøges under Blankettyper for at tydeliggøre hvilken arbejdsgang der vælges.
 • Ved oprettelse og redigering af ny værdiliste er der nu mulighed for at tilføje en beskrivelse omkring vedligehold af værdilisten.
 • Når en multivælger er sat til at vise alle valg, vises nu beskrivelse og infotekst.
 • Det er nu muligt at afvise på et godkendertrin, hvis tringuiden er aktiv.
 • PublicApi er blevet opgraderet til .NET Core 5.0.
 • Det er nu muligt at aflevere til delregnskab i SLS ved at overskrive organisationens indstilling for overskrivning af delregnskabsidentifikationskode på udvalgte dataafleveringer via mappning.
 • Sammenligningsfeltet kan nu måle på Navision-dimensioner.
 • Det er nu muligt at tilføje en egen beskrivelse på roller.
 • Roller er nu delt op i Brugerdel og Administrationsdel, og der er kommet yderligere infotekst på rollerne med opdateret beskrivelse.
 • Autoudfyld i personoplysningsfeltet viser igen den korrekte data i preview på blanketskabelonen.
 • Fejlen, hvor parallelt flow fjernede muligheden for signering på flere trin, er nu rettet.
 • "Kun gyldige adresser" sletter ikke længere slutadressen i afstandsfeltet, så der er altid to gyldige adresser ved en udregning.
 • Ny kvitterings- og fejlside er blevet opdateret til de nyeste WCAG-standarder.
 • Der gives nu en advarsel i flowdesigneren, hvis "Hvem" er sat til "bruger fra felt" i blanketten, der ikke stemmer overens med felter, der findes i blanketten.
 • Tidligere kunne der opleves længere svartid ved tryk på "Hvem" i flowdesigneren, men dette er nu blevet udbedret.
 • Der er blevet foretaget diverse rettelser til sortering af kolonner i tabeller på administrationssiden.

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?