Version 2023.1.1

Følgende opdateringer er lavet til XFlow, men som en løbende opdatering for nogle miljøer andre vil bliver opdateret til næste release.

Se gennemgangen af relasen her:

 

 

Ny måde at benytte returURL

Som det er idag indsætter man et link på "links-siden" og derfor vil det stå efter linket man har trukket. Det er fjernet. I flowdesigneren kan man nu på hvert trin opsætte hvilken retururl der skal sendes til efter endt udfyldelse. Det fremgår også på aktiviteten

De tidligere returURL´er stopper ikke med at virke

Ligesom det nu også fremgå på aktiviteten 

 

Ny blanketopsætning

På første side i sidebarmenuen, der kommer når man trykker på en aktivitet, her er blanketopsætningen nu trukket ud i sit eget view. 

Under indstillinger er de forskellige indstillinger blevet let grupperet

 

Parallelle Flows - Ny rettighed

Der er væsentlige rettelser til parallelle flows.  

For at sagsbehandleren kan se aktiviteter der måske ligger ved både mor og far på samme tid, skal de have den nye rettighed "Kan tilgå parallelle arbejdsgange" 

Dette er gjort for at moren ikke kan gå på tværs og se udfyldelse som faren er igang med. 

Vær meget opmærksom på, at denne rettighed ikke gives til eksterne eller “normale medarbejdere”,  der ikke er sagsbehandlere. 

Som udgangspunkt har systemadmin rettigheden for at kunne drifte systemet og har dermed også adgang til denne rettighed. Alle andre skal tildeles.

 

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?