Version 2023.0 - 6. januar 2023

Følgende opdateringer er lavet til XFlow for november og december måned 2022. 
Den indeholder redesign af administrationssiden, nye tilføjelser til systemet og en række tilpasninger of fejlrettelser til eksisterende funktioner. 

Tirsdag d. 10. januar 2023 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder. 
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering.  

Online gennemgang

 


Redesign af administrationssiden

Nyt visuelt design og gennemgribende genskrivning af hele administrationssiden, til nyeste version af alle frontend biblioteker. Dette medfører, at vi kan fremtidssikre XFlow i forhold til sikkerhedsopdateringer, vedligehold og optimeret performance.

Dette betyder blandt andet, at fanerne ’Blanketskabeloner’ og ’Arbejdsgangskabeloner’ samt hele administrationen i ’Organisation’, ’Rettigheder’, ’Systemopsætning’ mv. har fået nyt design.

Langt det meste har samme navn og funktionalitet som tidligere. Dog er der små ændringer, herunder for eksempelvis at ’E-mailskabeloner’ er blevet til ’Beskedskabeloner’, som nu ligger under ’Organisation’ og dermed er blevet en fælles funktion for både brugerdefinerede mails og SMS samt systembeskeder.  

Når man arbejder under ’Blanketskabeloner’ og kopierer felter ind, re-loader siden ikke længere. Dette er er både gældende under felter som eksempelvis multivælgeren, på hovedsiden og når man trykker på ’Gem’-knappen.

Under ’Arbejdsgangskabeloner’ er det nu muligt at filtrere på aktive/inaktive samt lokale/fælles arbejdsgange, ligesom man i søgefeltet kan søge på navne på ansvarlige/fagpersoner, navn på arbejdsgang mm. Man nulstiller filtreringen ved at klikke på ikonet ved siden af søgefeltet, som er markeret på billedet.

Til venstre for hver arbejdsgang er det muligt at få vist information om den enkelte arbejdsgang, herunder generel information samt hvem der er ansvarlig og fagperson.

Står du i Administrationsdelen og ønsker at gå til Brugerdelen, findes denne knap nu øverst i højre hjørne ved dit navn.

Under menupunktet ’Organisation’ à ’Alle brugere’ kan man i oversigten nu se om brugerne er logget ind via Virksomhedslogin.

Under selve brugeren, vil man kunne se dato og klokkeslæt for seneste aktivitet. Ligeledes kan man se virksomhedens CVR nr. ved et eventuelt virksomhedslogin

Forsiden/Dashboard har ligeledes fået et løft, så der nu er direkte link til supportsiden, nyheder og dine senest redigeret blanketskabeloner.

Opdateringer og oprettelser på administrationssiden vil i det fleste tilfælde nu foregå via en slider fremfor en ny side.

SBSIP

I version 2023.0.0 understøtter vi nu levering af data til SBSYS gennem SBSIP. Denne funktion kan konfigureres og slås til under organisationsindstillinger.

Ved levering af data til SBSYS over SBSIP kan du bruge de gamle SBSYS dataafleveringer som tidligere, men de vil i stedet levere data til SBSIP web-api. Al funktionalitet, der var tilgængelig i SBSYS dataafleveringer, understøttes stadig, når der sendes data over via SBSIP, med én undtagelse; Du kan ikke oprette en sag uden skabelon-id, så den gamle dataaflevering "SbsysOpretSag" vil IKKE fungere ved levering til SBSYS via SBSIP.

Det har tidligere med SBSYS været svært at fejlsøge og udvide funktionaliteten. Men med den nye integration bliver det sidstnævnte nemmere, ligesom det at udvikle features bliver nemmere, da SBSIP er meget mere fleksibel. Dette betyder også, at det åbner for en dialog omkring det, I som organisation, ønsker at sende over.

Kontakt os endelig, hvis I ønsker at videreudvikle jeres SBSIP-løsning eller har spørgsmål til overgangen til SBSIP.

Bemærk at der pr. 10. januar 2023 ikke længere supporteres på den gamle integration. Derfor opfordrer vi til, at I får skiftet til den nye funktionalitet.

Webtilgængelighed i PDF

XFlow har hele tiden overholdt kravet om webtilgængelighed, men nu gør alle de PDF´er der genereres det også. Dette betyder, at de nu også opfylder kravet om tilgængelighed for offentlige websteder samt kravene i WCAG 2.1.

SMS – dataaflevering

Det er nu muligt at sende SMS’er via SMS dataafleveringen i XFlow.

Opsætningen er meget lig opsætningen til maildataafleveringen i flowet. Der skal ligeledes opsættes en beskedskabelon, hvor det er muligt at indsætte flettefelter mv. fra blanketskabelonen. Det er denne info, der bliver sendt som SMS.

Denne funktion er kun gyldig med et telefonnummer fra det nye telefonfelt i blanketskabelonen.

140 tegn er svarende til én SMS. Det er muligt at lave sammenhængende beskeder, hvor indholdet er over flere sms’er. Hver afsendt SMS dataaflevering har en betaling pr. påbegyndt sms pr. 140 tegn.

Kontakt XFlow for at modtage betingelser og priser for opsætningen.

Telefonfelt

Dette nye felt er udviklet sammen med SMS dataafleveringen. Feltet understøtter på nuværende tidspunkt kun danske telefonnumre. Formatet er ’XX XX XX XX’, hvilket sikrer standardiseret data til brug i SMS dataafleveringen. 

Feltet kan også bruges uden brug af SMS dataafleveringen, blot til dataindsamling.

Job til overvågning af Arbejdsgangsstatus 

Det er nu muligt at opsætte overvågning på antallet af arbejdsgange med en given status på hver arbejdsgangsskabelon, således I kan modtage en notifikation på en eller flere mailadresser, hvis jeres valgte antal arbejdsgange overskrider den angivet grænseværdi på status.

Et eksempel på dette kunne være, at I angiver, at I ønsker at modtage en e-mail, hvis der står mere end 30 arbejdsgange med status ”I gang” på en bestemt arbejdsgangsskabelon.

I første version er det kun muligt for systemadministratoren at opsætte denne overvågning. Senere vil det blive udvidet så brugere med en speciel rettighed også kan gøre det og dertil en mulighed for at gøre det på den enkelte arbejdsgangskabelon.

Opsætningsmulighederne findes under menuen til venstre ’Statistik’ à ’Overvågning’. Her vælges den ønskede arbejdsgangskabelon, hvor der derefter opstår mulighed for at sætte en eller flere mails til notifikationen og den værdi de enkelte statusser skal reagere på. Det er ikke et krav, at man skriver en værdi ind i alle statusfelterne.

For at få overvågningen til at køre, skal der installeres et nyt job. Gå til ’Systemopsætning’ i menuen til venstre, derefter ’Jobserver’ og installer jobbet der hedder – ’Service Overvågning - Service module overvågning af arbejdsgange’. Hvor tit overvågningen skal køres, vælger I selv i CRON-kolonnen. Ændres værdien ikke kører jobbet hver dag kl. 12.00.

 

Gennemgribende bedre performance for hele systemet

Vi har været inde at optimere måden vi tager data ud af databasen, hvilket har gjort XFlow betydelig hurtigere og samtidig skaber en meget bedre brugeroplevelse. Ligesom udbakken har fået en performanceoptimering.

Mulighed for at skjule CPR-numre på brugere

For at kunne se CPR-numre på brugersiden i administrationen, vil det nu kræve, at rettigheden er slået til for den rolle, der er tildelt. 

Dataafleveringen ”Fil Download” gør nu arbejdsgangen avanceret

Bemærk, hvis I har en simpel arbejdsgangskabelon med dataafleveringen ”Fil Download”, vil arbejdsgangskabelon forblive simpel indtil den bliver gemt på ny. 

E-mailadressefeltet – Det er nu muligt at bruge regex

Det er nu muligt at lave og validere e-mails ud fra et regulært udtryk.
Ligesom tekst- og talfeltet, er det muligt at lave egne fejlbeskeder ud fra det regulære udtryk. Tanken med ovenstående er, at man for eksempel kan bestemme hvilket domæne den indtastede mailadresse skal komme fra.

Mindre udviklinger og fejlrettelser

 • Beskrivelser i blanketoverblik viser nu PDF´er fra parallelle flows.
 • Navngivning og logo for MitID på forsiden er ændret fra NemID.
 • Informationstekstfelt ”Accepter” står nu ikke længere i overskriften som standard. 
 • Multivælger – ”Flere valg på samme tid” står ikke længere med fed skrift.
 • Det er nu muligt at navngive på blanketskabelonen med op til 240 tegn mod 90 tegn tidligere.
 • På feltet "Personoplysninger" er det muligt at se customdata-felterne
 • ​Det er nu muligt at vælge overskrifttyperne H4 og H5, samt at vælge om overskriften skal være med fed skrift, i felterne ”Overskrift” og ”Gruppe”
 • Når man skal vælge hvor værdien skal hentes fra i en mapning, vises der nu kun de specifikke muligheder 
 • Kvitteringssiden er nu valgfri ved anonym udfyldelse
 • Billeder i arbejdsgangskabelonen oprettet via billedfeltet, kan nu centreres
 • Det vises nu om blanketten er taget af en anden person i rettighedsgruppen, hvis man trykker på ”Behandl blanketten”

 • Det er nu muligt at sætte organisationsindstillingen "Aktiver opsamlingsmail som default". Dette sætter automatisk opsamlingsmail til/fra ved oprettelse af en ny arbejdsgang

 • Det er nu muligt at lave en unik Retur URL ved annullering af blanket

 

 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?