Version 2022.5 - 17. oktober 2022

Følgende opdateringer er lavet til XFlow for september og oktober måned 2022. 
Den indeholder flere nye tilføjelser til systemet, men også en lang række tilpasninger til eksisterende funktioner. 

Mandag d. 17. oktober 2022 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder. 
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering.  

MitId signering på flere trin

Underskriftsfelt

Direkte besked ved afvisning på godkendertrin

Opdatering af sikkerhedsprotokol med e-mail og password

Matrikelvælgerfelt til GIS-kort

Tidsinterval i feltet klokkeslæt

Mindre ændringer og rettelser

MitID signering på flere trin

Det er nu muligt at signere på flere trin samt at signere med MitID.
Vi benytter PAdES format til underskrift af PDF’er. PDF’erne kan medtages i dataafleveringer eller ses i blanketoverblikket på blanketten ligesom før.

 

Underskriftsfelt

Der kan nu underskrives i selve blanketten. Dette gøres med det nye underskriftsfelt, som du finder når du bygger din blanket i blanketskabelonen.
Feltet trækkes ind, hvorefter der er mulighed for at redigere i overskrifter, beskrivelse samt størrelsen på feltet

Direkte besked ved afvisning på godkendertrin

Det er nu muligt at advisere en udfylder på e-mail eller Digital Post, hvis deres blanket bliver afvist på godkendertrinnet.
Dette slås til under Notifikationer på arbejdsgangen.

Der skal tilknyttes en e-mailskabelon til afvisningen. Under Organisation, E-mailskabeloner skal man benytte: AfvistBlanketTemplate

Der laves en emailskabelon med f.eks. et direkte link til udfylder eller eksempelvis en besked om at de skal prøve igen.

Opdatering af sikkerhedsprotokol med e-mail og password

Vi opdaterer vores sikkerhedsprotokol. Dette betyder, at alle dem der logger ind med e-mail og password, skal have/lave nye passwords.

Matrikelvælgerfelt til GIS-kort

Mulighed for at tilkoble "Matrikelvælgerfelt" til GIS-kortet ligesom med adressefeltet. Dette gøres ved at tilføje feltet i blanketskabelonen. Vælg “Matrikelvælgerfelt” under “Vælg element”  inde i GIS-kortfeltet.

Når en Matrikelvælger er koblet til, finder GIS kortet selv frem til området.

Tidsinterval i feltet klokkeslæt

Man kan nu indsætte tidsinterval i feltet “Klokkeslæt”.

Mindre ændringer og rettelser

 • Login vil som default være MitID og kan derefter vælge NemID.
 • Driftsbanner er blevet tilføjet til systemet. Systemadministratorer vil kunne vise en besked til alle på brugersiden. Banneret vil også blive vist før login.
 • Oprydningsjobbet af brugere er blevet opdelt i interne og eksterne brugere. To systemindstillinger bestemmer antallet af dage, der skal gå efter sidste login inden sletning af brugerne. 
 • I Digital Post- og mailaflevering vil mailskabeloner stilles op i alfabetisk rækkefølge, når det vælges med mapning.
 • Ny indstilling på afstandsfeltet med kun gyldige adresser. Ligesom på adressefeltet er det muligt kun at vælge gyldige adresser.
 • Optimering af blanketskabelon viewet
 • Mindre rettelser til Udfyldelsesloggen;
  Personoplysninger viser korrekte oplysninger.
  Felter under multivælger vil vise ændringer direkte ved det ændrede felt.
  Filuploadfeltet får ikke udfyldelsesloggen til at fejle.
 • Begrænsning i antal karakterer i blanketskabelon navn virker nu igen korrekt.
 • Hvis en arbejdsgangskabelon har en blanketskabelon med sprogversionering slået til, uden oprettede oversættelser, vil arbejdsgangen nu kunne starte alligevel.
 • Mulighed for at gå direkte til mailskabelonen fra digitalpost- og mailafleveringerne i flowdesigneren.
 • Oversættelser på blanketskabelonerne blev delvist eller slet ikke fremvist i opsætningen af oversættelserne. 
 • Ny rettighed som gør det muligt for brugere altid at få fremvist blanketoverblikket.
 • Flere trækstruktur-værdilister i samme blanket er nu muligt.
 • Rettet fejl med dataafleveringer, hvor filer har manglet eller været dubleret i dataafleveringen. 
 • Det er nu muligt at slette værdilister med træstruktur
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?