Version 2022.4 - 29. august 2022

I videoen herunder kan du se en online gennemgang af release noten:

 

Følgende opdateringer er lavet til XFlow for juni, juli og august måned 2022. 
Den indeholder flere nye tilføjelser til systemet, men også en lang række tilpasninger til eksisterende funktioner. 

Tirsdag d. 29. august 2022 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder. 
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering.  

Husk at der vil være online gennemgang af det nye release tirsdag d. 23. august kl. 10:00. Det vil være muligt at tilgå gennem vores XFlow Community på Microsoft Teams. 

Udfyldelseslog på arbejdsgangen 

Når man arbejder i en blanket, kan brugeren se de ændringer, der er blevet lavet på den aktuelle blanket af tidligere brugere i flowet. Det er visuelt vist under hvert element, der er blevet redigeret i. 

Den nye udfyldelseslog giver bedre mulighed for at se ændringer foretaget på særlige elementer gennem arbejdsgangens flow. 

Udfyldelsesloggen er mulig at benytte på arbejdsgangskabelon niveau.

Følgende indstillinger kan findes under: Arbejdsgangskabeloner -> Sikkerhed -> Udfyldelseslog

 • Brugeren kan se alle ændringer, der er lavet i blanketten via ”Se alle ændringer” som findes under panelet "Blanketoverblik" under udfyldelse.
 • Udfyldelsesloggen kan konfigurers til at blive inkluderet I Pdf’en
 • Udfyldelsesloggen kan blive medtaget i en dataaflevering som tekst i flettefelter. 
 • Udfyldelsesloggen kan blive vedhæftet i en mail-dataaflevering som en tekstfil. 
 • Vis brugernavn på personen der har foretaget ændringer.

Udfyldelsesloggen er bevaret, selv når blanketten bliver kopieret på ”Slut” aktiviteten. 
Når man bruger tringuiden, vil trinet bliver markeret, når ændringer er blevet lavet på den specifikke blanket. 

Supporteret elementer 

Under opbyggelse eller ændring af blanketskabelon vil det være synligt i hvert felt, hvis feltet supporteres i udfyldelsesloggen. Bemærk at vi har ændret navngivningen fra elementer til felter.

Vi supporterer i øjeblikket følgende felter:

 • Afkrydsningsfelt
 • Dato
 • E-mail adresse
 • Fil Upload
 • Ja/Nej
 • Liste
 • Multivælger
 • Personoplysninger
 • Tabel
 • Talfelt
 • Tekstfelt
 • Tekstfelt med formatering
 • Værdiliste

Kommuner – Serviceplatformen – Organisationsimport

Det er nu muligt at importerer kommunens organisatoriske hierarki inkl. medarbejdere i XFlow. Importen sker direkte fra serviceplatformen, hvor kommunen allerede lovpligtigt indrapportere denne data.
Dertil er der to nye felter til at fremvise data:

Serviceplatformen – Medarbejdere

Det er her muligt at få vist alle medarbejdere i kommunen. Når en medarbejder er valgt, fremstår oplysninger på medarbejderen synlig i blanketten. Det er blandt andet informationer som navn, email, telefonnummer, medarbejderID, forvaltning og organisation. Medarbejdere, der kan vælges imellem i feltet, kan filtreres på forvaltninger, lokationer og EAN-Nummer. Hvis ønsket kan CPR-nummer på medarbejderen også trækkes. 

Alle værdierne kan bruges i dataafleveringer.

Serviceplatformen – Organisation 

Her er det muligt at få vist alle kommunens organisationer og forvaltninger. Ved valg af organisation kan man blandt andet se navn, lokation, organisationsId, øverste forvaltning og dertil vælge imellem organisationens medarbejdere. Efterfølgende kan værdierne bruges i dataafleveringer. 

Disse nye felter er begyndelsen på en større rejse med serviceplatformens organisationsmodul, hvortil der vil følge en medarbejder import og mulig udfyldelse i flowet ud fra valg af medarbejder.    

Ønsker man at benytte dette, skal man være velkommen til at kontakte XFlow, som vil hjælpe med at få oprettet serviceaftaler på serviceplatformen. Der kan forekomme forskellige registreringer af data til serviceplatformen, som kræver at blive tilrettet. 

Kommuner – Serviceplatformen - Fjernprint

Det er nu muligt at benytte fjernprint til næste generations digital post på SF1601 på XFlow løsningen. 

Kontakt gerne XFlow ved spørgsmål eller opsætning. 

Dokumentationsfane på arbejdsgangskabelonen

For at skabe mere selvstændige arbejdsgange/løsninger, introducere vi nu en dokumentationsfane på arbejdsgangskabelonen. Dokumentationsfanen kan give et overblik over, hvem der er den ansvarlige og fagansvarlige for arbejdsgangskabelonen. Dertil kan man uploade relevante filer.  

Ny dokumentationsfane indeholder følgende: 

1. Valg af fagansvarlig med navn, email og noter

2. Valg af ansvarlig med navn, email og noter

3. Upload dokumentation

 

Denne udvidelse er første skridt imod mere ejerskab på den enkelte arbejdsgangskabelon. Der vil løbende komme flere tilføjelser for at skabe bedre overblik over løsningerne, som fx en udvidelse til listen over arbejdsgangskabeloner, hvor dele af dokumentationsfanens information vil kunne fremstå. Dette indføres for at undgå at skulle administrere information om løsningerne i Excel. 

Adresseelementet - Mulighed for at filtrere på kommune og postnummer

Det er nu muligt at segmentere på kommune og postnummer, således at udfylder har specifikke udvalgte kommuner/postnumre at søge adressen i. Det er muligt at benytte flere postnumre og Kommunekoder på samme tid. Dette kan selvfølgelig også bruges, selvom man ikke er en kommune.  

 

Ny ”Gem knap” ved opsætning af flettefelter

Der er nu tilføjet endnu en ”gem knap”, når du opsætter din dataaflevering, således du ikke skal helt i bunden af siden for at kunne gemme din opsætning

 

Mulighed for at se Emailskabelonen under opsætning af dataaflevering 

Det er nu muligt at se den Emailskabelon, der er tilknyttet dataafleveringen. Således giver det et bedre overblik over valgte flettefelter mm., og man slipper for at have Emailskabelonen åben imens man opsætter sin dataaflevering. Tryk blot på ‘vis skabelon’ og den valgte Emailskabelon vil vises. Dette fremkommer på mail og digitalpost dataafleveringerne. 

Mindre ændringer og rettelser

 • Det er  gjort mere synligt, hvilket sprog der er valgt ved oversættelser af blanketter, modsat tidligere hvor der blot var en globus uden yderligere information om sprogvalg.
 • Personer, der ikke har offentliggjort deres navn ved en digital signering/login igennem NemId/MitId til login, har ikke kunnet logge ind. Dette er nu rettet.
 • CVR-opslag adresse skiftede ikke korrekt. Dette er nu rettet. 
 • Udfordringer med at importere værdilister med træstruktur igennem CSV-filer. 
 • Arbejdsgangrapporten indeholder nu arbejdsgangskabelonkategori.
 • Ligesom mange andre felter, kan bredden af Informationstekstfeltet nu også ændres.
 • Mulighed for at trække CPR-nummer fra Personoplysninger-feltet til SLSansættelsesforhold- feltet direkte. Dertil mulighed for read-only CPR-nummer felt på SLSansættelsesforhold. 
 • Ved fravalg af indholdsfortegnelsen i organisations indstillinger blev tilvalg af indholdsfortegnelsen  stadig vist som en mulighed på gruppefeltet. Dette er nu rettet. 
 • Uheldige autoudfyld på begge personoplysningsfelter er fjernet. 
 • Muligt at genstarte en dataaflevering som en tilføjelse til ”Skip dataaflevering”. Dette muliggør genstart af en dataaflevering i oversigten, hvis den af diverse årsager ikke går igennem. Bemærk at afleveringer, som lå fra tidligere forsøg, vil blive slettet ved en genstart, så man ikke aflevere flere gange. 
 • Infotekstfeltet har ikke længere slået "accept" til som standard i opsætningen.
 • Udbakken sorterer nu korrekt på dato. 
 • Forældet felter, som er markeret til udskiftning, er ikke længere mulige at tilføje til blanketskabelonen.
 • Mere sigende tekster ved dataaflevering opsætning.
 • Det er nu muligt at lave formatering på hjælpebeskeder, så de ikke længere kommer ud som én lang tekst til systemets administratorer.
 • Ved ´Notificer via "Mine blanketter"´ er det ikke længere muligt at tilføje lokale rettighedsgrupper til fælles arbejdsgangskabeloner.
 • Ændringslog i blanketskabelon tilføjer nu ikke uden reelle ændringer i opsætningen.
 • Teksten i informationsfeltet kan nu være formateret, når det oversættes.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager er SQL Dataaflevering connectionstring ikke længere synlig, og kan derfor ikke ses i systemet efter opsættelse.
 • Det er nu muligt at ændre overskrifterne i start-slut-dato-felterne, når de er i en tabel
 • Arbejdsgange der ligger på en dataafleverings aktivitet med en efterfølgende udfylder/godkender aktivitet, som er sendt til en rettighedsgruppe, virker selvom dataafleverings-aktiviteten ikke har nogle aktive dataafleveringerne.
 • En fejl gjorde, at søgesidens filtre kunne se forkerte ud ved søgning.
 • Ekstrainfo bliver ikke opdateret på afsluttede blanketter, når en arbejdsgangskabelon bliver gemt.
 • Digital Post Afsendelser for regioner dataafleverer nu med et større interval ved fejl
 • Muligheden for at bruge tællerscript kan slås til/fra på Organisation - Indstillinger- Arbejdsskabelon indstillinger.
 • Custom data på brugervælger feltet har nu mulighed for brugerdefineret overskrifter
 • I flowdesigneren kan man nu vælge at invitere via DigitalPost til en bruger allerede oprettet i systemet via brugervælgerfeltet.
 • Annullerede arbejdsgange er nu fjernet fra dataafleveringsfejloversigten.
 • Muligt at se historik på afsendte beskeder i systemet 30 dage efter afsendelse. Det er muligt at se tidspunkt og modtager. Indholdet i beskeden er fjernet. Findes ved udbakken.
 • Ved fravalg af dataafleveringer, elementer, arbejdsgangskabeloner og blanketskabeloner for organisationen er det nu muligt at tjekke alle flueben til og fra på en gang. Organisation indstillinger -> ”Fravælg…”.
 • Serviceplatformens cpr-opslag har fået sit eget panel for at gøre indstillingerne mere overskuelige under organisations indstillinger. 
 • Genvejstaster er fjernet fra brugersiden som et led i optimering. 
 • Mærkbare forbedringer i performance på hele administrationssiden. 
 • Gem knappen på arbejdsgangskabeloner skabte lang ventetid ved mange blanketter ud fra samme skabelon med ekstra info på. Dette er nu afhjulpet. Derfor vil der opleves minutters forsinkelse, før ekstra info er opdateret efter ændringer på arbejdsgangskabelonen.
 • Ny måde at kontakte kalender til bookingfeltet. Da måden man i dag kontakter Microsoft Exchange på lukker, skal alle kunder skifte over til GRAPH API. Mere information følger. 
 • NemID og MitID benytter nu OIOSAML3. 
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?