Version 2022.3 - 7. juni 2022

I videoen herunder kan du se en online gennemgang af release noten:

Her følger vores opdateringer til XFlow for dele af april måned samt maj måned 2022. 
Den indeholder flere nye tilføjelser til systemet, men også en lang række tilpasninger til eksisterende funktioner. 

Tirsdag d. 7. juni 2022 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder. 
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering.  

Husk at der vil være online gennemgang af det nye release onsdag d. 1. juni kl. 10:00. Det vil være muligt at tilgå gennem vores XFlow Community på Microsoft Teams. 

Introduktion af Leverandør-rolle

Der er i løbet af foråret arbejdet på at få introduceret en såkaldt leverandørrolle eller en ”overrolle” i systemet. Denne rolle kan sættes direkte ind i databasen og har adgang til flere funktioner end en system- eller lokaladministrator.

Den nye rolle giver et bedre fundament for fejlhåndtering og hurtigere support, når I som kunder henvender jer. Det bliver dermed lettere for os at udføre support.

Rollen giver bedre overblik på flere måder:

 • Mulighed for ”Vis mere”-knap på dataafleveringer for at finde mulige fejl og uregelmæssigheder i mapningen
 • Valideringsknap på mapningen, som slår ud, hvis værdier ikke stemmer overens
 • Ved opstart af blanketter vil en validering også blive kørt. Det bliver derfor ikke muligt at starte en blanket, som skulle vise sig at have en forkert mapning
  • En fejlbesked vil optræde, som f.eks. kan henvise til systemadministratoren
 • Introduktion af ”Teknisk information” på arbejdsgange
  • Giver support og udviklere hurtigere adgang til databaser og tabeller ved analyse og håndtering af fejl
  • Hurtigere oversigt over standardindstillinger, flowoverblik m.v.
 • Udbakke-beskeder bliver sammenkoblet med tilknyttede arbejdsgang – arbejdsgangID bliver inkluderet
 • Bedre muligheder for indeksering af arbejdsgange – også på den enkelte arbejdsgang, som kan volde problemer
 • Bedre håndtering af logs

Bemærk: Som udgangspunkt er denne rolle kun tiltænkt bestemte XFlow-medarbejdere. I fremtiden ser vi dog ind i, at flere organisationer får nogle af disse muligheder aktiveret hos dem.

Navngivelse af PDF'er ved download

Det er nu muligt at navngive PDF-skabeloner, så de bedre reflekterer jeres tilgange i organisationen. Ved opsætning af PDF-skabelonen vil et redigerbar felt nu optræde, så PDF’en kan reflektere arbejdsgangen bedre.

Bemærk også, at det er muligt at benytte flettefelt i navnet – det kunne bl.a. være blanketID:

Vis i stor størrelse

Introduktion af Visma Case-snitflade

Det er nu muligt at inkludere Visma Case-dataafleveringer i jeres arbejdsgange. Det åbner op for avancerede kald til API-dataafleveringer, hvor vi i XFlow kan opsætte dem efter jeres ønsker. Det åbner også op for afsendelse af filer og andre dokumenter mellem XFlow og Visma Case.

Udviklingen er forholdsvis ny, hvorfor der bliver tale om pilotprojekter i starten, hvor vi løbende bygger på funktionerne.

I den kommende tid vil vi også fokusere på dets brug og bl.a. komme med en særskilt vejledning til mulige brugsscenarier, opsætning m.v.

Ny rettighed: Skip/Afslut dataaflevering

Tilføjelsen af en ny rettighed gør det muligt at skippe en dataaflevering i oversigten, hvis den af diverse årsager tager (for) lang tid.

Bemærk dog, at hvis afleveringen skippes, kan den ikke umiddelbart startes igen. Det betyder, at manuel behandling af dataafleveringen er nødvendig, og det kan derfor påvirke flowet på utilsigtede måder.

Ved tryk på ”Skip aflevering” vil den nye aflevering/aktivitet blive behandlet:

Vis i stor størrelse

Nyt element: Overskrift

Vi har introduceret et nyt Overskrift-element, der baserer sig på den typiske løsning, som mange har gjort brug af gennem ”Gruppe”-elementet.

Udfordringen ved brug af Gruppe-elementet var, at den lavede flere kald i systemet end nødvendigt, hvis den udelukkende blev brugt som overskrift. Det er nu muligt helt at omgå, hvorfor det også medfører et potentielt performanceboost ved at skifte fra et Gruppe-element til et Overskrift-element alt efter dets brug.

Bedre formuleringer ved fejl

Fejlbeskeder, som f.eks. kan optræde ved arbejde i flowdesigneren, indeholder nu bedre og mere brugbar information for den enkelte bruger. Brugeren bliver nu orienteret bedre om baggrunden for fejlen og har dermed mere information at gøre brug af, hvis supporten eller en superbruger i organisationen skal kontaktes.

Der har tidligere været udfordringer med fejlbeskeder, som kunne være svære at afkode, hvilket vi forsøger at afhjælpe med denne tilføjelse.

Filtrering ved filupload

Filupload-feltet indeholder nu tre nye begrænsningmuligheder. Udfordringer ved filupload har bl.a. været, at medarbejdere manuelt skulle behandle de enkelte filer, så de efterlevede krav i andre systemer. Mulighederne skal ses som en lindring på disse udfordringer, hvorfor det nu er muligt at:

 • begrænse filstørrelsen på de enkelte uploadede filer
 • begrænse den samlede filstørrelsemængde på alle uploadede filer
 • begrænse hvilke filtyper, som filuploaderen godtager

Mindre ændringer og rettelser

 • Sletning af nogle dataafleveringer – såsom en Word-dataaflevering – kunne sommetider fejle, idet de blev refereret i arbejdsgange, som egentlig var slettet. Det er nu udbedret.
 • Trods muligheden for anonymt login var deaktiveret på organisationsregi, kunne man stadig se muligheden på nye arbejdsgange. Det er nu rettet, så det refererer til abonnementsindstillingerne.
 • Hvis en bruger ønskede at hente en PDF af en blanket på første aktivitet, kunne det hænde, at denne blev slettet, da browseren kunne lukke fanen. Udfyldelser kunne dermed gå tabt. Denne tilgang er nu ændret.
  Bemærk: Disse situationer opstod kun, hvis funktionen ”Slet blanketten hvis browser lukkes” var aktiveret i ”User Interface” under Organisation > Indstillinger.
 • En fejl ved sprogversionering medførte, at dansk og engelsk pludselig kunne optræde i samme blanket. Det kunne opstå, når systemets oversættelser blev vist som dansk, mens organisationens blev vist som engelsk. System- og organisations-oversættelser blev derfor viklet ind i hinanden. Det er nu udbedret.
 • En fejl ved sprogversionering kunne få fejlbeskeder til at stå på dansk, selvom sproget egentlig stod til at være på engelsk. Det er nu udbedret.
 • Et forkert overblik kunne opstå ved brug af knappen ”Stop aflevering(er) og afslut” under behandling af blanketter. Brug af knappen kunne medføre, at alle tilknyttede dataafleveringer fik statussen ”Afsluttet af bruger” – selvom nogle dataafleveringer allerede var kørt igennem med succes. Det kunne derfor skabe et forvirrende overblik, hvorfor det nu er ændret.
 • Brugere kunne opleve, at åbne blanketter pludselig var annulleret, idet systemet allerede var kommet videre i flowet. Det kunne forvirre brugeren, ligesom det medførte forvirring i oversigten, da ingen personer reelt havde annulleret blanketten. Denne fejl er nu udbedret.
 • Der har været udfordringer med brugen af ”Blanketter der medtages i pdf”, når PDF-skabeloner skulle opsættes. I nogle tilfælde forsvandt markeringerne på de blanketter, der egentlig skulle medtages. Det er nu løst.
 • Ved opsætning af arbejdsgange kunne systemet tolke et tastatur-tryk på ”Enter” som om, at den skulle gemmes. Det kunne give frustrationer ved opsætning, da siden reloadede, selvom det ikke var hensigten. Der kræves nu et eksplicit tryk på ”Gem”-knappen. Det samme gælder, hvis der f.eks. søges efter skabeloner. Her vil det kræve, at der eksplicit trykkes på ”Søg”.
 • Det har ikke tidligere været muligt at ændre i fælles blanketter, da denne mulighed manglede en eksplicit rettighed. Den rettighed er nu tilføjet i systemet.
 • Der er nu tilføjet et søgefelt ved ”System Skabeloner” under E-mailkategorier, så disse skabeloner kan søges frem – som det er også er tilfældet ved almindelige skabeloner nu.
 • Ved tilfælde, hvor ændringer af elementnavne havde direkte indflydelse på flowopsætningen og mapningen, kunne brugeren blive mødt af en fejlbesked. Denne fejlbesked kunne dog virke forvirrende og teknisk, hvorfor formuleringen er ændret til noget mere sigende for fejlen.
 • Hvis såkaldte HTML-breaks blev inkluderet i elementet ”Informationstekst”, kunne det medføre fejl. Det er nu udbedret.
 • Ved en flowopsætning, hvor flowet gik fra Start > Dataaflevering > Godkend, kunne read-only blanketter på Godkend-trinnet medføre, at flowet gik i stå, hvis en rettighedsgruppe var tilknyttet aktiviteten. Det er nu udbedret.
 • Der kunne opstå udfordringer med at få P-nummeret, som var tilknyttet CVR-nummeret, med ud i en dataaflevering. Det er nu udbedret.
 • Der er tilføjet flere infotekster i systemet med særlig fokus på brugermenupunkterne – dvs. menupunkterne i venstre side. Der gives nu en bedre beskrivelse af, hvad brugen af de forskellige indstillinger indebærer.
 • Der er tilføjet en infoboks ved ”Udbakke”, som giver mere information om dets brug.
 • Baggrundsbilledet ved login i systemet er nu ændret.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?