Version 2022.2 - 21. april 2022

I videoen herunder kan du se en online gennemgang af release noten.

 

Her følger vores opdateringer til XFlow for marts og april måned 2022.
Den indeholder flere nye tilføjelser til systemet, men også en lang række tilpasninger til eksisterende funktioner.

Torsdag d. 21. april 2022 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder.
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering. 

Husk at der vil være online gennemgang af det nye release tirsdag d. 19. april kl. 13:00. Det vil være muligt at tilgå gennem vores XFlow Community på Microsoft Teams.

Nyt udseende for arbejdsgange

Et stort punkt i denne release er det nye udseende, som vil møde jer, når I opretter og tilpasser jeres arbejdsgange. Udseendet fører til flere fordele ved brug af systemet, men kan selvfølgelig kræve tilvænning. Det er især med henblik på de ændrede faner, som nu er vertikale i stedet for horisontale, som de har været i mange år. I forbindelse med det nye udseende har vi udformet denne artikel som en lidt mere dybdegående introduktion.

Forbedrede loadtider

Bag det nye udseende gemmer der sig også en klar forbedring af de oplevede loadtider ved justering af arbejdsgange. I vil nu opleve, at siderne loader 4 til 5 gange hurtigere end hidtil.

Ny rolle- og rettighedsstruktur

Rollestrukturen i systemet har nu fået et eftersyn. Det har bl.a. været et ønske, at lokaladministratorens rettigheder kunne udpensles endnu mere. Den nye struktur betyder, at nye roller kan oprettes og tildeles bestemte rettigheder alt efter jeres behov. Det endelige resultat er, at rollernes råderum kan segmenteres meget bedre.

Når I åbner rettighedstildelingen, vil der derfor være nye ting at forholde sig til.
Her følger en opsummering af de ændringer, som er foretaget:

 • Alle faner i venstremenuen under ”Organisation” er nu lavet til en rettighed. Hvis en medarbejder blot skal oprette blanketter og arbejdsgange, kan det være, at de slet ikke skal have adgang til ”Rapporter” eller ”Import”. Her kan de nu begrænses.
 • Dermed kan rettighederne skræddersy rollerne mere specifikt til jeres ønskede formål – f.eks. hvis I ønsker flere ”grader” af lokaladministratorer.  
  • Det kan f.eks. være ”Adgang til værdilister” eller ”Adgang til blanketskabeloner”.
 • Lokaladministratorer bliver nu også berørt af Brugerimports/API’er, hvilket ikke var tilfældet førhen, hvor de var fredet for ændringer.
 • Ordlyd på rettigheder og dets infobokse er stedvis ændret.
 • Den tidligere rettighed, der gik under ”Stop dataaflevering og slet blanket” er nu opdelt i to for mere specifik afgrænsning. De går nu under ”Slet blanket” og ”Stop dataaflevering”.

I kan se et udpluk af den nye rettighedstildeling herunder:


Vis som større billede

Fjernede værdier ved skjulte elementer – Ja/Nej

Førhen kunne værdier på en række skjulte elementer blive gemt, selvom det egentlig ikke var tiltænkt. Ved brug af Ja/Nej-elementet kunne efterfølgende værdier blive gemt, hvis der f.eks. var valgt ”Ja” på trin 1, men ”Nej” på trin 2. De underliggende værdier blev dog stadig gemt, hvilket altså nu er ændret på følgende elementer:

 • Tekstfelt
 • Talfelt
 • CPR-nummer
 • CPR Opslag
 • CVR-nummer
 • Facit
 • Emailadresse
 • Matrikelvælger
 • Værdiliste
 • Person

Søgesiden: Fjern gemt information

En organisationsindstilling er nu introduceret, så systemet ikke gemmer informationer fra søgefeltet på ”Ny blanket”-siden. Feltet bliver dermed nulstillet – også efter brugeren er logget ud.

Der har tidligere været udfordringer med brugere, som er blevet forvirret over præ-udfyldte søgefelter, hvorfor I nu kan vælge at benytte jer af denne mulighed.

Vis som større billede

Ny tilgang til startbegrænsning og datoer

Systemet kræver nu, at en arbejdsgangs aktive periode kun kan opsættes, hvis brugeren har lavet en markering. Logikken bliver dermed, at felterne for ”Fra”- og ”Til”-Dato kun optræder, når markeringen er foretaget.

Førhen kunne der opstå misforståelser, da alle felter optrådte på samme tid – også selvom checkboksen ikke var markeret. Det betød, at begrænsningen ikke var aktiv, selvom datoerne egentlig var indsat.

Intervaller ved brug af Dato-elementer

Det er nu muligt at tilpasse Dato-elementer endnu mere med introduktionen af ”Dato Interval”. Med denne udvidelse tvinges brugeren til at vælge datoer, som ligger indenfor en bestemt periode.

De opdaterede elementer med udvidelsen er:

 • Dagantal
 • Dag- og timeantal
 • Dato
 • Dato – Start og Slut

Mindre rettelser og ændringer

 • Det er nu muligt at rykke rundt på flowet i flowdesigneren med musen. Det kan skabe bedre overblik ved særlige lange flows, hvor de førhen ikke kunne være på hele skærmen.
 • Der er nu tilføjet en mulighed for ”Årlig gentagelse” på Dato-elementer i systemet.
 • Det er nu muligt at tilføje fejlende blanketter til opsamlingsmails. Det vil være den sidste udfylder, der får information om den fejlende dataaflevering, hvis muligheden er tilføjet.
 • Feltet for ”Ekstra info” indgår nu ved fejlende blanketter/afleveringer på siden for ”Mine blanketter”. Det sørger for et bedre overblik ved fejlsøgning.
 • Der er nu kommet en ny indstilling på elementet Navision Fakturalinje. Det sørger for at fjerne felter for udfylderen, som ikke er relevante for dem. På den måde fjernes den typiske fakturadel. Det kunne være felter omhandlende ”Beløb” og ”Antal”.
 • Værdilisten for ”Navision – Lande” indeholder nu både landekoder og landenavne. Oplysningerne er hentet direkte fra Navision, hvor selve nøglen bliver opdateret. Den bagvedliggende værdi ændres ikke.
 • Vi har nu tilføjet feltet ”Debitordnrenr” til dataafleveringen ”NavisionNyFaktura”, så det kan bruges til fakturagrundlaget.
 • Det er nu muligt at få vist omsorgsregnskab (børneomsorgsdage) som en oversigt (og pr. afdeling), som det også er tilfældet med ferie- og særlig ferieregnskab.
 • Brug af tringuide fungerede ikke, hvis der samtidig blev gjort brug af ”borger.dk”-tema. Det er nu udbedret.
 • Kombinationen af elementet Multivælger og en aktiveret tringuide kunne medføre, at valgene i elementet kunne forsvinde. Det skete f.eks., hvis brugeren skiftede trin undervejs. Dette er nu udbedret.
 • Ved brug af PDF’er kunne Gruppe-elementet medføre pludselige sideskift, hvilket dannede meget lange dokumenter. Der er nu introduceret en funktion til elementet, hvor det er muligt at bestemme, hvorvidt et sideskifte skal finde sted.
 • Der er sat en OBS (advarsel) på elementet ”PDF Formular”, som efterhånden er blevet forældet. Det betyder, at vi ikke anbefaler brug af den, hvorfor vi også stopper med at supportere den.
 • Ved brug af flere dataafleveringer i et flow, hvor flere af dem hang sammen, kunne ændringer på rækkefølgen pludselig medføre utilsigtede konsekvenser i andre dataafleveringer. Det er nu udbedret.
 • Supportmailen, som findes på forsiden af administrationen, er nu ændret til support@xflowsupport.dk – medmindre I har noteret andre oplysninger på jeres miljø.
 • Ved kombinationen af CPR-opslag og visning i ”Read-only” kunne CPR-numre optræde med to bindestreger. Det er nu udbedret.
 • Slettede arbejdsgange kunne optræde i mailskabeloner, selvom det ikke var tilsigtet. Der er nu lavet yderligere sortering på, så de ikke optræder.
 • Ved vores Børnelåner-løsning er det nu muligt at opdatere stamoplysninger – såsom e-mail eller telefonnummer – ved eksisterende lånere. Det kunne f.eks. være oplysninger på en økonomisk værge, der skulle opdateres. Der er tilføjet et nyt felt i mappingen, som kan vælges.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?