Version 2022.1 - 2. marts 2022

I videoen her kan du se en online gennemgang af release noten.

 

Her følger vores opdateringer til XFlow for februar måned 2022.
Den indeholder flere nye tilføjelser til systemet, men også en lang række tilpasninger til eksisterende funktioner.

Onsdag d. 2. marts 2022 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder.
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering. 

Husk at der vil være online gennemgang af det nye release torsdag d. 3. marts kl. 09:00. Det vil være muligt at tilgå gennem vores XFlow Community på Microsoft Teams.

Ny patch til Elasticsearch (Log4J)

I forbindelse med sagen om Log4J er der blevet udviklet på at få opdateret Elasticsearch til en nyere version.

I vores næste release er vi klar med dette og kan derfor fjerne den lille del, som ikke behøver at være tilgængelig på serveren. Som SaaS-kunde vil opdateringen som altid ske automatisk, men er du On-Premise kunde, skal du huske at bestille tid til opdatering, hvor denne patch er med.

For SaaS-kunder fører opdateringen til, at alle arbejdsgange skal genindekseres. Der kan gå alt fra få minutter til flere timer, før de er blevet indekseret igen. Perioden afhænger af det antal arbejdsgange, der er oprettet på miljøet. SaaS-kunder vil i den kommende periode blive opdateret i etaper.

Den nye indeksering skyldes, at Elasticsearch nu hostes lokalt hos os – og ikke er cloud-baseret, som det var tilfældet før.

Bemærk: Opdateringen vil medføre udfordringer på søgesiden, idet blanketterne først vil optræde, når de er indekseret igen.  

Ny tilgang til opdateringer på miljøerne

Ved tidligere opdateringer har I været vant til, at der ikke er nedetid for systemet.

I fremtiden bliver vi nødt til at stoppe for selve driften (dermed websitet), da vi opdaterer på en anden måde, end vi tidligere har gjort.
Den nye tilgang til opdateringer betyder dog også, at I ikke længere behøver at blive opdateret i tidsrummet 8 - 16, men f.eks. har mulighed for at blive opdateret kl. 21:00 eller kl. 06:00.

Bemærk: Dette er kun gældende for de miljøer, hvor server eller infrastruktur tillader vores nye proces. Ved spørgsmål kan I altid kontakte os pr. telefon.

Ny tilgang til opsætning af kladder 

Førhen havde organisationen dets egen fælles indstillinger ift. brugen af kladder. Her kunne det aktiveres, hvorvidt både interne og eksterne brugere kunne gemme kladder.

De indstillinger er nu fjernet og i stedet flyttet til hver enkelt arbejdsgangsskabelon. Her kan mulighederne individuelt aktiveres. På den måde kan I få mere kontrol over brugen af kladder på jeres miljøer og tilpasse det som ønsket.  
Kort sagt er konfigurationen flyttet fra et fælles udgangspunkt til den enkelte arbejdsgang. 

Før:

Efter:

Ny indstilling ved import/eksport af skabeloner

Tidligere kunne der opstå forvirring ved dataafleveringer, når arbejdsgange blev importeret eller eksporteret. Det skyldes, at nogle dataafleveringer kunne overskrives, når en arbejdsgang blev importeret på ny. For at undgå forvirringen er der tilføjet en ny funktion i organisationens indstillinger.
Hvis den aktiveres, medfører det, at der ikke kan ændres i de generiske dataafleveringer ved import/eksport.

Mulighed for regulære udtryk (RegEx)

Det er nu muligt at tilføje såkaldte regulære udtryk (RegEx) til tekst- og talfelter. Regulære udtryk kan f.eks. bruges til at validere og specificere, hvad en bruger må indtaste i et felt. På den måde kan det langt bedre sikres, at brugeren indtaster den/de korrekte værdier i et felt.
Desuden har I selv mulighed for at tilknytte og skrive en fejlbesked til feltet, hvis der indtastes noget forkert i forhold til det benyttede udtryk.

Et regulært udtryk kan f.eks. benyttes ved validering af telefonnumre. Her kan udtrykket ”\d{8}” indsættes ved opsætning. Udtrykket sørger for, at systemet kun accepterer et telefonnummer på 8 cifre. Hvis systemet opdager, at brugeren ikke har gjort dette, vil valideringen slå fejl og vise en fejlbesked – hvis denne er opsat. Fejlbeskeden har I som nævnt selv mulighed for at definere.

Ved tekst- og talfelter vil der i opsætningen være to nye indstillinger:

Bedre overblik i udbakken

Sommetider kunne det være svært at tyde, hvilken relation en besked i udbakken havde til en bestemt arbejdsgang. Der er nu indsat en ekstra kolonne ved navn ”Arbejdsgang” med en direkte henvisning til den pågældende arbejdsgang.
Muligheden følger dermed den eksisterende tilgang på fejloversigten ved dataafleveringer.

Bedre overblik over ignorerede dataafleveringer

Ved opsætning/mapping af dataafleveringer er det nu muligt at se, hvorvidt de som standard springes over ved fejl og dermed ignorerer dem. Her indgår det som en kolonne i højre side ved opsætning, hvor de vil have et kryds (X), hvis de ignorerer fejl og springes over.

Mindre ændringer og rettelser

 • Menupunktet for ”Roller” er nu flyttet fra kategorien ”Organisation” til ”System” i indstillingerne. Det skyldes, at roller pr. definition er tværgående på systemet og ikke udelukkende har tilknytning til organisationen.
 • Flettefelter ved mapping/opsætning af dataafleveringer er nu flyttet ned i bunden af menuen.
 • Blanketoverblikket kunne vise den forkerte rækkefølge af aktiviteter. Det er nu udbedret.
 • En fejl gjorde, at man kunne springe trin over ved brug af tringuiden på arbejdsgange. Det er nu udbedret.
 • Kategorier ved opsætning af mailskabeloner er nu delt op imellem ”System” og ”Custom”-kategorier.
 • Der er nu inkluderet et link til vejledning om tringuide ved opsætning i flowdesigneren.  
 • Yderligere referencer om DitmerFlex er fjernet – f.eks. ved velkomstmails.
 • CPR-numre bliver nu vist med bindestreg ved visning gennem ”Readonly” og ved brug af PDF’er.
 • En fejl medførte, at fælles emailskabeloner ikke blev vist. Det er nu udbedret.
 • Hvis en rettighedsgruppe blev slettet fra systemet, kunne det føre til fejl i et flow, hvor gruppen indgik. Det er nu udbedret.
 • Ved import/eksport på samme miljø mellem to organisationer var det muligt at ændre i den oprindelige blanketskabelon – selvom den egentlig var importeret på ny. Det er nu udbedret.
 • En fejl ved kopiering af elementet Multivælger førte til forvirring. Det skyldes, at begge elementer havde samme ID, hvorfor ændringer i én multivælger kunne medføre tilføjelser i en helt anden multivælger.
 • Ved brugerimport gennem eDir blev den nærmeste leder ikke inkluderet. Det er nu udbedret.
 • Brugerimport er nu i mange tilfælde optimeret.
 • Udbakken er nu i mange tilfælde optimeret.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?