Version 2021.7 - 24. november 2021

Her følger vores opdateringer til XFlow for oktober og november måned. Den vil hovedsageligt bestå af mindre rettelser af eksisterende funktioner, men indeholder også en række tilføjelser til systemet.   

Onsdag d. 24. november 2021 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder.
Hvis I er On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering. 

Flowdesigner: Tilknyttede beskrivelser til aktiviteter

Det er nu muligt at tilknytte beskrivelser til aktiviteter i flowdesigneren.
Det kan skabe et bedre udgangspunkt for de personer, der er tilknyttet arbejdsgangen.
Det kan være ting som særlige justeringer ved aktiviteten i forbindelse med ændringer eller en bestemt kontaktperson, hvor det kan være en god idé at høre vedkommende før ændringer. På den måde kan det fungere som en slags metainfo til medarbejdere, der er inde i flowdesigneren.

Bemærk: Ved eksport og import af arbejdsgange bliver disse beskrivelser også inkluderet.

Herunder kan I se tilgangen til opsætningen af beskrivelser. Muligheden for at tilføje en beskrivelse vil optræde i menuen i højre side, når en aktivitet er markeret:

Parallelle flows: Begræns information i flowoverblik

I forbindelse med flowoverblikket for parallelle flows er det nu muligt at diktere, at udfylderes navne skal skjules. Det gøres igennem arbejdsgangens indstillinger, hvor den kan markeres: 

Hvis funktionen er markeret, vil det konkret se ud som på nedenstående billede, hvor navnet ikke fremgår:

Matrikelvælger: Flere adresser på samme matrikel

Funktionaliteten af elementet ”Matrikelvælger” er blevet forbedret i både front- og backend. En ny tilføjelse er bl.a., at en adresse kan påkræves som indstilling for elementet:

Det hænger sammen med, at Matrikelvælgeren nu kan skelne mellem forskellige adresser på den valgte matrikel. Her vil adresserne optræde i en dropdown-menu, hvis det skulle være tilfældet:

Feltet har derfor også skiftet navn fra ”Beliggenhed (adresse)” til blot ”Adresse”.

GDPR: Nye tilføjelser til tekst og visning

GDPR-fanen på arbejdsgange er nu udvidet og åbner for flere muligheder ved brug af funktionen. 
GDPR-fanen vil til dels minde om "Standardtekst", idet informationer om GDPR kan refereres på tværs af miljøet. En generel tekst kan indsættes fra administrationen gennem "Organisation > Indstillinger": 

Denne tekst vil som standard derefter indgå under fanen "GDPR" på arbejdsgangen. Muligheden for at overskrive det oprindelige indhold er mulig, så teksten bliver så kontekstnær som mulig. Det kan gøres igennem selve fanen:

Under "Overskriv GDPR indstillinger" kan der indsættes eller vælges:

 • En særskilt titel
 • En særskilt brødtekst
 • Om teksten skal være foldet ud som standard i blanketten
 • Om den tilknyttede tekst skal være synlig i en potentiel PDF

I dette tilfælde er GDPR-feltet foldet ud som standard:

GDPR-teksten kan desuden trækkes med ud i en dataaflevering:

Mindre ændringer og rettelser

 • En fejl gjorde, at nye organisationer ikke kunne oprettes. Fejlen er nu udbedret.
 • Tusindtalsseparatoren i facitelementer er blevet forbedret – særligt med henblik på visning i ”read only”-format. Førhen kunne de udregnede værdier fremgå forkert; det er nu udbedret.
 • Hvis brugere benyttede sig af midlertidige CPR-numre i systemet, kunne koden have svært ved at fortolke værdierne – f.eks. ved udregning af alder. Der er nu taget højde for tilfælde, hvor midlertidige CPR-numre bliver benyttet.
 • Fejloversigten for dataafleveringer (Dataaflevering > Fejloversigt) er nu begrænset til den pågældende organisation, som man befinder sig på.
 • Hvis flere hundrede blanketter indgik i oversigten på ”Mine blanketter”, kunne det resultere i en timeout af siden. Det er ikke længere tilfældet. 
 • I forbindelse med parallelle flows kunne flowoverblikket vise aktiviteter på de forkerte trin. Aktiviteterne fremgår nu korrekt.
 • Labels i GIS-kortet kunne førhen ligge ovenpå hinanden, når blanketten blev vist i PDF-format. Det er nu udbedret.
 • Datoer i ændringslogs – f.eks. i konfigurationen – kunne førhen blive sorteret forkert og stå forskudt. De står nu korrekt. 
 • Sortering af tilknyttede blanketskabeloner i arbejdsgange fremtrådte forkert med ensrettede pile. Det er nu udbedret.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?