Version 2021.5 - 1. september 2021

Her følger vores opdateringer til XFlow for august måned. Den indeholder både større rettelser, men også en lang række mindre justeringer, som kan komme jer til gode.  

Den 1. september 2021 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder. Er I On-Premise kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering. 

Redesign af administrationsside

Den nyeste version indeholder et omfattende redesign af administrationssiden, hvor der bl.a. er foretaget en forskønnelse af store såvel små ting. Generelt har det grafiske udtryk fået et nøk opad, mens en del velkendte elementer og menuer er blevet justeret og flyttet. Der er samtidig flere muligheder for selv at tilpasse siderne, så det passer til det enkelte behov i organisationen.

Ændringerne vil især være tydelig for systemadministratorer – bl.a. når de bevæger sig rundt i indstillingerne for deres organisation. Igennem dette link kan du lære mere om det nye design: Redesign af administrationssiden.

Det kan hjælpe med at få en bedre forståelse af de nye muligheder, som redesignet giver.

Informationssymboler

I den nye version er der bl.a. tilføjet informationssymboler, som kan hjælpe med at forklare, hvad elementer og indstillinger gør. Som billedet indikerer, skal musen blot bringes ind over symbolet, hvorefter yderligere information bliver vist:

Et af de steder du finder dette er f.eks. under "Information" ved "Systemmuligheder":

Ændringer i forhold til GDPR og sikkerhed

Sletning ved inaktivitet

En ny indstilling gør det muligt, at blanketter der oprettes for en anden eller skal signeres, får statussen ”Ny”. Indstillingen gør, at hvis der ikke bliver foretaget yderligere i løbet af 24 timer – såsom en signering – bliver arbejdsgangen automatisk slettet.
Indstillingen findes i ”Systemkonfiguration” > "System":

Sletning af annullerede arbejdsgange

Der er samtidig lavet en ny indstilling i selvsamme systemkonfiguration i forhold til sletning af arbejdsgange. Der kan nu opsættes en bestemt grænse for, hvornår annullerede arbejdsgange bliver slettet. Det fungerer ved brug af de to felter herunder, hvor den første indstilling skal aktiveres, før datobegrænsningen træder i kraft. 

GDPR-sektion til arbejdsgange

Der er tilføjet en GDPR-sektion til arbejdsgange, hvor en opretter kan oplyse om vilkår og databehandling i et tekstfelt for den enkelte arbejdsgang. Desuden er det muligt at påvise, at feltet er blevet vist for brugeren, så længe blanketten ikke er blevet slettet. På den måde overholdes organisationens oplysningspligt.
Du finder feltet i sektionen "Indstillinger" under "Andet" for den pågældende arbejdsgang:

I forbindelse med udfyldelse vil en sektion, "Persondataforordningen", fremgå, hvori teksten er:

Det er denne tekst, der bliver vist for brugeren - og som logges, så visningen kan påvises på et senere tidspunkt.

Nye muligheder for logning

Der er tilføjet flere muligheder for logning – bl.a. ved blanket- og arbejdsgangsskabeloner.
Øget logning ved ændringer af organisationsindstillinger og systemkonfigurationer er også tilføjet, så logs kan vise, hvem der har ændret i dem.

Hvis der f.eks. er blevet ændret i et tekstfelt, vil ændringsloggen oplyse om det:

I Indstillinger er der tilføjet en ny fane ved navn Ændringslog, som oplyser om de overordnede ændringer, der er foretaget på miljøet i System- og organisationsindstillinger.

Oversigten viser også navn og e-mail på vedkommende, der har ændret i indstillingerne. 

Ændringer af abonnementsindstillinger: Slå redskaber fra

Der er kommet en ny indstilling, så forskellige redskaber kan deaktiveres for organisationer. Det kan f.eks. være, at systemet ikke benytter sig af APOS, og derfor ønskes skjult for at sikre en bedre oversigt. Indstillingen vil være synlig som en abonnementsindstilling under ”System”.
Hvis indstillingen skal deaktiveres, skal vores support kontaktes. Skriv gerne til support@xflowsupport.dk. Derefter kan systemadministratorer selv fravælge de systemer, som ikke skal figurere på miljøet.
For systemadministratorer vil det derfor se sådan ud:

For andre vil det være muligt at orientere sig om deaktiverede redskaber, men det vil ikke være muligt at ændre noget. Her kan de ikke orientere sig under "System" som en administrator, men kan i stedet orientere sig under "Information" og derefter trykke på "System muligheder":

Tilføjelser til Kort (GIS)-elementet

Kort-elementet (GIS) har fået flere muligheder for både brugere og oprettere. Opretteren kan bl.a. vælge, at der skal være mulighed for at tilføje mere end én figur/geometri på kortet, hvis det skulle blive aktuelt. Det er også muligt at tilføje labels, så brugeren kan notere mere information på kortet.
For en opretter vil det blot gælde nogle nye markeringer, som er tilføjet til elementet:

Derefter kan brugeren f.eks. tilføje to eller flere rektangler, hvis det er ønsket:

Labels fungerer som et pinpoint - f.eks. ved tilfælde af olietanke, til hjælp for miljøvagter m.v.:

Brugeren har dermed flere muligheder for at tilpasse kortet til deres behov.

Mindre ændringer og rettelser

 • Det, der førhen hed ”databehandler”, har nu skiftet navn til ”dataaflevering”.
 • Et felt, hvor brugere kunne skrive ved tilfælde af fejlmeddelelser, er fjernet, idet den blev brugt uhensigtsmæssig. Hvis der opdages en kritisk fejl, så skriv gerne til supporten på support@xflowsupport.dk.
 • En fejl, hvor tekstfelter blev formindsket i PDF-versioner af blanketter, er nu rettet.
 • En fejl, hvor for mange dataafleveringer kunne ødelægge brugergrænsefladen i flowdesigneren, er nu rettet.
 • En fejl, hvor dataafleveringer optrådte, selvom de var fravalgt i indstillinger, er nu rettet.
 • Hangfire er blevet opdateret til en nyere version.
 • Det er nu muligt at bruge en nyere version af TLS som e-mailprotokol.
 • Substitutter kan nu se parkerede blanketter.
 • Lokaladministratorer kan nu slette en lokal mailskabelon.
 • Beskrivelser til elementer er nu rettet til og gjort mere fyldestgørende.
 • Der er tilføjet en indstilling for arbejdsgange, som kan gøre dem usynlige under ”Ny blanket”. Dermed kan de ikke startes derfra. De kan dog stadig startes via link eller en dataaflevering.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?