Version 2021.3 - 14. juni 2021

Den 14. juni 2021 vil XFlow blive opdateret for SaaS-kunder. Er I On-Premise-kunde, skal I huske at bestille tid til jeres opdatering. 

Ny mulighed for import og eksport

Vi har tilføjet en mulighed for at importere og eksportere en hel arbejdsgang. Det har tidligere kun været muligt at hente JSON-data af en blanket for herefter at indlæse denne i systemet.

Med funktionen kan du som bruger få langt nemmere adgang til en arbejdsgang, som ligger et andet sted eller f.eks. hos en anden kommune.

Funktionen kan også benyttes som backup af en arbejdsgang. JSON-filen kan bl.a. gemmes som backup, inden der eksperimenteres med nye ideer, hvor svipsere kan opstå. 

Der er nu tilføjet to ekstra knapper, som du skal forholde dig til:

Når du klikker på importknappen, bliver der åbnet et nyt vindue. Her skal du tage stilling til, om der er tale om en fælles arbejdsgang (vinges af med flueben).

Når du importer en arbejdsgang, bliver der taget en kopi af alt relevant data. Det betyder, at blanketter og deres rækkefølge, værdilister, databehandlere, mapping, eventuelle mailskabeloner, der anvendes, samt alle aktiviteter, der er opsat i arbejdsgangen, vil blive oprettet, hvis de ikke allerede findes i dit XFlow-miljø.

De konfigurationer, der derudover ikke er nævnt, kommer derfor ikke med. Disse er:

 • Tringuide
 • Infomail
 • Betaling
 • Tællerscript
 • Alt omhandlende rettighedsgrupper

Bemærk: De blanketter, der importeres sammen med arbejdsgangen, kan anvendes i andre arbejdsgange, men importeres der fra samme JSON-fil igen, vil tidligere data blive overskrevet.

CRON- tabeller: Hvornår skal dine jobs starte?

Førhen har de jobs, der installeres på jobserveren, været "hardcoded". Det vil sige, at en bestemt værdi bestemmer, hvornår jobbet skal startes. Som du kan se på nedenstående billede, er der nu mulighed for selv at vælge, hvornår jobs skal køre.

Databehandler og beskedjobbet kører hvert andet minut. Så der kan altså gå op til fire minutter, før beskeden er afsendt fra systemet. Med den nye version kan du vælge, at disse i stedet skal køre hvert minut. Dette kan også redigeres for f.eks. opsamlingsmails, som kun kører en gang i døgnet. Det kan eksempelvis ændres til at køre to gange i døgnet.

Ønsker du at ændre på, hvornår jobs kører, skal du gå ind på ’Jobserver’ og klikke på det link, der er angivet i toppen af vinduet.

CVR-opslag: Login med medarbejdersignatur

I denne version er det blevet indført, at du som bruger kan udfylde dine informationer i CVR-elementet på samme måde som ved CPR-opslag. Når en bruger logger ind med en medarbejdersignatur, kan du i CVR-opslags-elementet konfigurere det til at bruge udfylderens egen information.

Bemærk: Kommer brugeren fra en virksomhed med flere lokationer, skal der vælges, hvilket produktionssted de kommer fra. Listen af produktionssteder, P-numre, er også sorteret efter navn, så de nu står i alfabetisk orden.

Elementer der udgår

Som tidligere nævnt er der nogle elementer, der vil udgå. Har I allerede haft version 2021.2., har I kunnet se den nye kolonne under fanen "Flexblanketter".

I blanketkolonnen kan I se, om elementet "Dokument multiupload" eller "Dokument-upload" er benyttet. Fra den 1. september supporteres disse to elementer ikke længere, og vi fjerner muligheden for at kunne indsætte ovennævnte elementer i en blanket.

De blanketter, der i øjeblikket benytter elementerne, vil dog virke på samme måde som hidtil. Erstatningen for elementerne vil fremover være "Fil Upload". 

Mindre ændringer og rettelser

 • Bookingelementet er blevet udvidet med en ny indstilling. Der kan nu bookes tider i kalenderen ned til 15 minutter. Dette indstilles i selve elementet.
 • Tabel og fx maildatabehandler viser nu et ekstra ikon for din databehandler, hvis den anvendes sammen med en tabel.
 • Personelementet havde ikke korrekt navngivet felt for overskrift og placeholdertekst. Det er tilrettet.
 • Tusindtalsseparator blev indført i version 2021.2 som en standardindstilling. I denne version er den lavet om til en konfiguration, så den kan aktiveres på det enkelte element.
 • I PDF-skabeloner er det nu muligt at indsætte, hvornår en aktivitet for en given arbejdsgang er blevet indsendt. Det vil sige, at der i PDF-skabelonen kan indsættes, hvornår en databehandler er blevet udført, eller hvornår en godkender har fået tilsendt arbejdsgangen.
 • Det er nu kun interne brugere, der kan vælges som en substitut. Tidligere fik du alle brugere, der er oprettet i XFlow frem, når du skulle vælge en substitut. Det er ikke tiltænkt, at eksterne brugere skal være substitutter, hvorfor de nu er fjernet.
 • Talfeltet kunne før konfigureres til 19 cifre. Det er lavet om, så du nu kun har mulighed for at indsætte 12 cifre som maksimum. Dette rører ikke ved antallet af decimaler.
 • Timeantal-elementet har fået validering. Før kunne der indsættes et tidspunkt, der gik ud over det tilladte. Derfor er der nu kommet validering på elementet, så en bruger ikke kan indtaste et sluttidspunkt efter det tilladte.
 • Anvendes medarbejdersignatur ved NemID-login, bliver virksomhedens oplysninger nu opdateret, hvis virksomheden f.eks. skifter navn.
 • Man har tidligere kunne tilgå en blanket på en given arbejdsgang, selvom denne blanket var blevet slettet. Det er nu rettet.
 • Du kan nu slette en aktivitetsinfomail, selvom den anvendes i et flow.
 • Efter PDF-skabeloner blev indført, har det ikke været muligt at slette en arbejdsgang. Dette er rettet til.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?