Version 2021.2

Til denne version er der en del tilføjelser til XFlow, hvoraf den væsentlige i denne version er fjernelse af den gamle flowdesigner.

Hvis du derfor ikke er klar til at få den gamle flowdesigner fjernet, skal du være opmærksom på, at du ikke kan blive opdateret til nyere XFlow-version.

Til versionen bliver der også gjort klar til at udfase gamle elementer, som du kan læse mere om i næste afsnit.

Udfasning af elementer: Forberedelse

Det har længe været undervejs, men er nu blevet en realitet. Versionen er blevet udvidet med funktionaliten, der gør dig opmærksom på, hvilke elementer der bliver udfaset, så det vil være nemmere at  påbegynde en ændring af jeres blanketter.

Bemærk: Elementer bliver ikke fjernet i versionen, men der bliver blot gjort opmærksom på de blanketter, der benytter disse elementer. I første omgang er der kun tale om specifikke elementer, der har samme funktionalitet. Der vil senere blive informeret yderligere om de elementer, der fjernes.

Som du kan se på det nedenstående billede, er der indsat en ny kolonne i fanen "Flexblanketter". Her kan du se en rød infoboks, der fortæller, om der på den givne blanket benyttes ét eller flere af de elementer, der bliver udfaset i en kommende release.

Fremsøgning af CPR nummer: Rettighed 

I brugerdelen af XFlow kan du på søgesiden finde frem til lidt forskellige resultater i forhold til, hvad dine søgeparametre er. Til dette er der blevet indført en rettighed, som gør det muligt at søge en bruger frem på CPR-nummer. 

Denne rettighed er ikke tilknyttet til nogle roller som standard. Derfor skal du selv ind og tildele den til en rolle, som giver mening for din organisation.

Som vist på billedet er den nye rettighed navngivet "Søg bruger frem på CPR nummer":

Med rettigheden åbnes der op for at kunne fremsøge en bruger på et helt CPR-nummer i feltet
"Blanket udfyldt for".

Uden rettigheden bliver der søgt på fødselsdato, selvom et helt CPR nummer indtastes.

Med rettigheden er det hele CPR-nummeret, der bliver søgt på:

Arbejdsgang: Nye indstillinger

For en arbejdsgangskabelon er der blevet lavet flere ændringer. 
Først og fremmest er der lavet om på udseendet af brugergrænsefladen (UI). Før var der en fane med indstillinger til arbejdsgangsskabelonen, men det er i den nye version blevet udvidet til at være på to forskellige faner.

Før var der kun en fane: Indstillinger.

Nu er der kommet en udvidet fane: Generelt og Indstillinger.

Som du kan se på billederne ovenfor er fanen "Indstillinger" der fortsat, men nogle af dens funktioner er blevet flyttet over til fanen "Generelt".

Fanen "Generelt" indeholder "kassen" for Indstillinger og Sikkerhed, som før lå i fanen "Indstillinger". 

Der er dog ikke kun tale om en UI-ændring. Det er også blevet muligt at bestemme, om en arbejdsgang kan startes op på baggrund af udfylderens alder.

Dette kan du se på fanen "Generelt" under sikkerhedsindstillinger. Funktionaliteten kan f.eks. anvendes for brugere der søger buskort, men som ikke er f.eks. 16 eller 18 år. Det kan derfor opsættes, så forældre eller en værge kan søge om dette.

En anden tilføjelse til området er, at du automatisk kan bestemme, hvornår en arbejdsgang skal være aktiv. Det vil sige, at du kan have en arbejdsgang, der altid vil være aktiv i en bestemt måned ved bestemte begivenheder.

Denne del finder du under fanen "Indstillinger" på arbejdsgangen. Det er både muligt at have en startdato- og en slutdato. Er der kun én startdato, vil arbejdsgangen blive gjort aktiv fra den angivede startdato. Dette kan du f.eks. gøre brug af, hvis du ved, hvornår en bestemt arbejdsgang skal i drift, men den ansvarlige ikke er til rådighed på det tidspunkt.

I "Angiv slut dato" kan du vælge at sætte flueben i boksen. Det kan også bestemmes, at det skal være en årlig begivenhed - dvs. en bestemt arbejdsgang er aktiv hvert år i et bestemt tidsinterval. 

Udover at kunne vælge, hvornår en arbejdsgang skal være aktiv, kan du også vælge, hvor mange gange en bruger har lov til at starte en arbejdsgang op.

Under "Begrænsning af arbejdsgangen" har du mulighed for at vælge, hvor mange gange arbejdsgangen kan startes op. 
På billedet nedenfor kan du se, at der er mulighed for at vælge

 • en gang om ugen,
 • en gang om måneden eller
 • en gang om året. 

Bemærk: Der bliver regnet med kalenderuger, måneder og år. Det vil sige, at har du valgt "en gang om ugen", så kan arbejdsgangen startes op lørdag og igen mandag.

Elementudvidelse: Multivælger

I de sidste mange versioner har der været forskellige elementer, der enten er blevet rettet, ændret eller udvidet. Denne gang er det elementet "Multivælger", der udvides med ny funktionalitet.

Er du flittig bruger af XFlow, ved du, at multivælgeren kan have et utal af valg, men at der kun kan foretages ét af disse valgmuligheder:

Med denne version er det blevet muligt at vælge flere valg på samme tid. Når du fremadrettet benytter dig af "Multivælger"-elementet, skal du sætte flueben i "Muligt at lave mere end en valg", før at du vil kunne anvende funktionaliten med flere valg.

Funktionen kan ses herunder:

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har elementer i hvert valg, kommer elementerne ikke til syne under dit valg, men er samlet under alle valgmuligheder. Det vil altså sige, at valg og hvad valgene evt. indeholder, står adskilt fra hinanden.

Sletning af arbejdsgang: Antal måneder før sletning

I version 2021.2  kan du nu opsætte, hvornår du ønsker, at din arbejdsgang bliver slettet. I denne version bliver det automatisk sat op til at være 72 måneder som standard. Dette kan du selvfølgelig selv ændre, så det passer til netop dit ønske. Har du derfor én eller flere arbejdsgange, du ikke ønsker bliver slettet, skal du aktivt slå dette fra.

Bemærk: Dette er kun gældende for alle nye arbejdsgange, der bliver oprettet. Det påvirker altså ikke de arbejdsgange, som du allerede har oprettet.

Flowdesigner: Udvidelse af funktionen "Hvem"

Der er blevet tilføjet ny funktionalitet i flowdesigneren, som gør det muligt at vælge en intern bruger, der skal agere som enten en udfylder eller en godkender.

Klikker du på enten "Udfyld"- eller "Godkend"-aktiviteter, kan du vælge "Hvem". Herunder skal du vælge "Bruger fra element".

Bemærk: Dette er kun gældende for elementet "Brugervælger". 

Hvis ikke du har valgt, hvem der er tale om, bliver du gjort opmærksom på dette, som du kan se på nedenstående billede:

Den røde bjælke forsvinder, når der er valgt en bruger fra et element:

Opsamlingsmail: Selvvalgt opsætning

Det er også blevet gjort muligt, at du nu kan opsætte en opsamlingsmail for en specifik arbejdsgang.

Det vil altså sige, at udover den opsamlingsmail, der er ensartet og er gældende for alle, har du nu mulighed for at opsætte en specifik for den enkelte arbejdsgang.

Det er en forudsætning, at der er en opsamlingsmailskabelon, før du kan opsætte en arbejdsgang til at bruge denne funktion.

I menupunktet E-mailskabelon skal du oprette en ny mailskabelon af typen "Opsamlingsmail":

Når opsamlingsmailskabelonen er oprettet og opsat, kan du benytte den i arbejdsgangen.

For at opsætte din nye opsamlingsmail skal du ind på fanen "Indstillinger" på arbejdsgangen:

Her skal du i rubrikken "Notifikationer" vælge, at der skal benyttes en opsamlingsmail, samt hvilken der benyttes. 

Bemærk: Der sendes en opsamlings pr. arbejdsgang, der i gang. Har brugeren derfor 5 arbejdsgange, som venter, vil brugeren udover den normale opsamlingsmail også modtage en opsamlingsmail pr. arbejdsgang.

Fejlrettelser og mindre ændringer

 • Brugte du før API til at opdatere brugere, er API'et blevet udvidet, så det ikke rører ved de brugere, der ikke sendes med. Dette betyder, at opdaterer du 2 brugere, men der findes 5, bliver de resterende 3 ikke berørt, hvorimod de før blev slettet. Under "UserImport" i Public API'et er der tale om "/UserImport/ImportUsersNoInactivating" og "/UserImport/TestImportNoInactivating"
 • Kategorier under hjælpedokumenter er blevet foldet sammen.
 • Sektionen "Aflevering til eksterne systemer" er blevet foldet sammen, hvis der ikke er nogle fejl.
 • Det er blevet muligt at slette værdilister.
 • Beskrivelser på de jobs, der er i jobserveren, er blevet ændret.
 • Notatfeltet i en arbejdsgang er nu udstillet i databehandleren, hvilket betyder, at du kan vælge at sende notatfeltet i f.eks. en maildatabehandler.
 • Overblik over arbejdsgangen er udvidet, så det er muligt at se, hvornår en aktivitet på en arbejdsgang er blevet sendt og modtaget. Dette bliver også udstillet som systemværdi og kan vælges i  f.eks. maildatabehandler.
 • E-mail-elementet har udvidet funktionalitet, så du kan vælge, at der skal validering på.
 • Det har i langt tid ikke været muligt at få vist et korrekt tal, der har rundet 1.000. Det kom nemlig kun ud som 1000, hvilket kunne skabe forvirring. Dette er ændret, så der automatisk vil blive indsat en tusindtalsseparator. 
 • Går du ind på en værdiliste, har du nu mulighed for at se, hvilke blanketskabeloner der benytter denne værdiliste.
 • CVR-opslaget giver dig nu mulighed for at søge i P-numre.
 • På arbejdsgangskabeloner kan der vælges, hvilken opsamlingsmail der skal sendes.
 • Muligt at beregne og udstille brugerens alder på CPR-opslag og Personoplysninger.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?