Introduktion til talfelt

Formål

Talfeltet er designet, så det kun kan indeholde tal. Feltet kan indstilles på flere måder, og det kan forbindes til andre talfelter og facitfelter, så det kan benyttes til udregninger.

Vigtige indstillinger

  1. Benyt tusindtals-separator:
    Ved felter beregnet til indtastning af større tal kan denne indstilling benyttes, da det giver bruger et bedre overblik over de indtastede tal.
     
  2. Indstil cifre og værdier:
    I indstillingerne kan man indstille minimums- & maksimum begrænsninger for både cifre og værdier, som må indtastet i feltet.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?