Introduktion til Sum - Årtildato

Formål

Formålet med dette felt er at fremvise en sum af tal, der er forbundet til en specifik bruger. Fx hvis man ønsker at føre regnskab med, hvor mange kilometer bruger kører i forbindelse med arbejde. Feltet Sum - Årtildato fremviser dermed summen af en række tal. For at få feltet til at virke optimalt kræver det, at man opsætter en brugerposteringsnøgle samt en dataaflevering i form af brugerposteringstal. Du kan læse hvordan denne opsætning laves her.

I forhold til feltet Sum - Årtildato, så er der forskellige indstillinger, som kan justeres.

Vigtige indstillinger

 1. Skæringsmåned & skæringsdag
  Her kan du indstille den måned og dag, der skal være skæringsdato for om indberetninger skal medtages eller ej. Sætter man fx skæringsdatoen til 31. december, så vil tal indberettet 1. januar og frem ikke være en del af summen.
   
 2. Sidste års sum
  Med denne indstilling har du mulighed for vælge, om summen fra sidste år skal vises på blanketten.
   
 3. Skjul sum
  Skal blanketten sendes videre til andre personer, som ikke har grund til at se summen, så kan du her vælge at skjule summen for andre brugere.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?