Introduktion til stopklods

Formål

Med dette felt kan man angive en fejlmeddelelse samt stoppe udfylder i at sende blanketten. Stopklodsfeltet skal bruges sammen med andre felter, som eksempelvis multivælger eller Ja/nej spørgsmål, hvor stopklodsfeltet kan indsættes ved en af valgmulighederne. Vælges valgmuligheden hvor stopklodsen er indsat, så vil fejlmeddelelsen fremgå, når udfylder trykker Send blanket.

Stopklods i brug sammen med Ja/Nej spørgsmål

På nedenstående billeder kan du se indstillingerne for feltet Ja/Nej Spørgsmål, hvor der er indsat en stopklods ved Nej felterne.

Stopklods indstillinger - XFlow Support

Nedenstående billede viser hvordan det ser ud i praksis for udfylderen, når der trykkes "nej" til spørgsmålet. I indstillingerne for stopklodsfeltet kan man indstille fejlbeskeden, der skal vises for udfylderen.

Stopklods Preview - XFlow Support

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?