Introduktion til søjlediagram

Formål

Søjlediagrammet er et visuelt værktøj, som kan benyttes i samspil med andre felter i blanketskabelonerne. Har du forskellige værdier, som du ønsker fremvist i et diagram, så er søjlediagrammet optimalt til dette. Man kan benytte felter som værdilister, talfelter, dag- og timeantal til at få fremvist sine data. Det er også muligt at lave flere serier, således at man kan samle flere data i samme diagram.

Vigtige indstillinger

 1. Vis legend
  Har man flere serier i søjlediagrammet, så kan man få fremvist overskrifter og farveikoner til hver serie. Det giver et godt overblik over diagrammet, og hvad de forskellige serier indeholder.
   
 2. Vis plotlinie & plotlinie værdi
  Disse to indstillinger giver dig mulighed for at lave en horisontal linje gennem søjlediagrammet. For at linjen bliver vist skal du aktivere ved Vis plotlinje og indtaste plotlinjeværdien, hvis der ikke indtastet en værdi, vil linjen ikke blive vist.
   
 3. Højde
  Med denne indstilling kan du indtaste højden på dit søjlediagram. Værdien skal indtastes i pixels.
   
 4. Højeste og laveste værdi
  Det er muligt at sætte begrænsning til søjlediagrammet i form af minimale- og maksimale værdi, der må indtastet i søjlediagrammet.
   

Dataopsætning

Nederst i indstillingerne for søjlediagrammet oprettes dataopsætningen for søjlediagrammet. Her indtastes de felter der benyttes til søjlediagrammet.
Man navngiver først værdien og derefter indtaster man navnet på det felt, som skal kobles til søjlediagrammet. Derudover er der knapper til at slette værdier, oprette nye værdier og oprette nye serier til søjlediagrammet.

Eksempel på dataopsætning

Dataopsætning

 

Eksempel på søjlediagram med talfelter

Søjlediagram

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?