Introduktion til slider

Formål

Dette felt giver udfylder mulighed for at vælge et tal fra en slider. Slideren kan indstilles med et minimum og maksimum samt steps, der bestemmer de spring, slideren tager.

Har man eksempelvis sat minimum til “0”, maksimum til “10” og steps til “2”, så vil slideren starte ved nul, hvorefter de næste valg er: 2, 4, 6, 8, 10.

Preview af slider

Sådan her ser slideren ud for udfylderen:

Slider Preview - XFlow Support

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?