Introduktion til samtykke

Indholdsfortegnelse

1. Sådan kommer du igang med samtykkefeltet

2. Tilføjelse af samtykke til blanketskabeloner

3. Vigtige indstillinger

Formål

Med samtykkefeltet kan du nemt indsamle samtykke fra brugerne, og feltet indeholder flere indstillinger, så du kan modificere feltet til enhver situation. I XFlow skaber vi overblik over samtykkeerklæringerne, som er blevet oprettet, så man kan lave ændringer hurtigt og nemt. Samtykkeerklæringerne kan administreres centralt i systemet, hvor du har overblik over alle samtykkeerklæringer, og i hvilke blanketskabeloner de benyttes. I nedenstående afsnit gennemgås de vigtigste indstillinger, og det fremvises hvordan man kan lave samtykkeerklæringer, og administrere disse.

Sådan kommer du igang med samtykkefeltet

Du kan lave samtykketyper og tildele dine samtykkeerklæringer til disse typer, så du altid har overblik over hvilke type samtykkeerklæringer, der er lavet i systemet, og hvor disse samtykkeerklæringer bliver benyttet.
Vi anbefaler at tildele en samtykketype til alle samtykkeerklæringer, og i nedenstående introduktion vises det hvordan typerne oprettes, og derefter hvordan samtykkefeltet benyttes i blanketskabelonerne.

Log ind på XFlow administration. Når du er logget ind, vil du befinde dig på startsiden, Dashboard, som vist på nedenstående billede:

Forside - XFlow administration

 

I menuen i venstre side finder du punktet ”Hjælpeværktøjer”, og klikker på underpunktet ”Samtykke”, som vist på nedenstående billede:

Sidemenu - samtykketyper

Samtykketyper

På denne side oprettes og administreres Samtykketyperne. Det betyder, at I kan kategorisere jeres samtykkeerklæringer, og skabe overblik over alle jeres forskellige samtykkeerklæringer, og dermed nemt ændre og justere samtykkeerklæringerne.

Opret en ny samtykketype

Tryk på den grønne knap ”Opret ny” i øverste højre hjørne, og navngiv den nye type samtykkeerklæring:

Samtykketyper - forsiden

Navngiv og gem samtykketype:

Åbning af eksisterende samtykketype

Se og rediger en eksisterende samtykketype

Klik på overskriften for den samtykketype, som du vil redigere eller se.

Samtykketypen åbnes, hvor du kan ændre navnet på typen, eller se hvilke blanketskabeloner, som benytter denne type samtykke.

Ønsker du at slette en samtykketype, så kan dette nemt gøres ved at klikke på ”slet” ud fra en samtykketype i oversigten over alle samtykketyper. Af sikkerhedsmæssige grunde kan samtykketypen først slettes, når den er fjernet fra alle samtykkeerklæringer.

Tilføjelse af samtykke til blanketskabeloner

Gå til blanketskabelonen, som du ønsker at tilføje et samtykkefelt til, eller opret en ny blanketskabelon.

Gå til ”Indhold” på blanketskabelonen.

Åben blanketskabelon - indhold

Indsæt samtykke fra menuen med felterne og åben indstillingerne til feltet.

Indstillinger til samtykkefeltet

Skriv en overskrift og eventuelt en beskrivelse til feltet, så det er tydeligt for udfylder, hvad der skal udfyldes og tages stilling til.

Vælg samtykketype
I denne liste fremgår alle de samtykketyper, som er blevet oprettet i systemet, som beskrevet i ovenstående afsnit. Du finder alle samtykketyper under Hjælpeværktøjer -> Samtykke

Samtykketype - vælg type i indstillingerne

Tekst til samtykke
Her skriver du selve teksten til den samtykkeerklæring, som udfylderen skal tage stilling til.

Vigtige indstillinger

Knapper & custom tekst
Som standard fremgår samtykkefeltet med to knapper, hvor der står ”Ja” på den første knap, og ”Nej” på den anden knap. Ønsker du, at ændre teksten på knapperne, så kan dette gøres ved at trykke på fluebenet udfra indstillingen ”Custom tekst på Ja/nej knapperne”.

Custom knapper - samtykkefelt

Stopklods hvis samtykke ikke accepteres
Ved denne indstilling skal du tage stilling til udfylderens muligheder, hvis samtykket ikke accepteres. Udfyldes dette flueben, så betyder det, at udfyldelsen ikke kan udfyldes. Står feltet tomt, så kan udfylderen stadigvæk forsætte sin udfyldelse, selv om samtykket ikke er givet.

Stopklods til samtykkefelt

Ekstra valgmulighed
Ønsker du at indsætte en tredje valgmulighed, så kan dette lade sig gøre med denne indstilling.

Udfyld fluebenet ved denne indstilling, hvorefter teksten til knappen og informationstekst kan indtastes.

Ekstra valgmulighed - samtykkefelt

Vis som infotekst
Ønsker du at fremhæve teksten, så kan du med denne indstilling indramme feltet, så det fremgår tydeligere for udfylderen.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?