Introduktion til sammenligning

Formål

Dokumentet her skal vejlede dig i at bruge sammenligningsfeltet.

Eksemplet her tager udgangspunkt i at foretage en sammenligning ved brug af både felterne "Ja/Nej Spørgsmål" og "Facit".

Du kan vælge at se en video, læse om eksemplet herunder eller downloade filer med de eksempler, som du finder nederst på siden. Derefter kan du selv afprøve dem - fx hvis I har et testmiljø. 

Video

For at se hvordan Facit-felterne kan bruges, kan du se mere gennem dette link: Facitelementer og beregningsnøgler

Sammenligningsfeltet

Feltet er designet til at blive brugt sammen med andre felter og sammenligner talværdier.

Selve opsætningen af felterne er ganske simpel.

For at kunne sammenligne på en værdi er det påkrævet, at der oplyses hvilken blanket, hvilket felt og hvilken værdi, der skal sammenlignes.

Når det er valgt, at der skal sammenlignes på et bestemt felt, skal der også indsættes en værdi i sammenligningsfeltet, som er selve sammenligningsværdien.

Når alt dette er sat op, skal du tage stilling til, om sammenligningen skal være større, mindre eller lig med. 

Vigtige indstillinger

 1. Valg af sammenligningsværdi 
  For at benytte feltet skal man først finde værdien, som man ønsker at sammenligne med. Her skal man vælge blanketskabelonen, feltet og værdien, som man ønsker at sammenligne med.
   
 2. Sammenligningsværdien
  Her skal du vælge hvilken værdi, der skal sammenlignes med.
   
 3. Beregningsoperator
  Når sammenligningsværdien er bestemt, så skal man vælge om sammenligningen skal tage højde for, om sammenligningsværdien og det valgte felt skal være lig med hinanden eller større/mindre end hinanden.
   
 4. Sand/falsk felter
  Her kan du indstille hvilke felter, der skal vises for udfylderen alt efter om sammenligning er sand eller falsk. 
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?