Introduktion til personoplysninger

Formål

Dette felt indeholder en masse underfelter, som kan slås til eller fra. Feltet indeholder som standard et felt til fornavn og et felt til efternavn. Derudover kan man indsætte felter til: Adresse, CPR-nummer, Telefon, E-mail, PID/RID, Initialer, Ansvarsområde, Afdeling og Alder.

Vigtige indstillinger

  1. Brug udfylders information
    Ofte vil man som XFlow-bruger have gemt information som e-mail, adresse, telefonnummer, ansvarsområde og afdeling på sin bruger, og disse oplysninger kan blive auto-udfyldt i dette felt, når indstillingen Brug udfylders information er slået til.
    VIGTIGT: Når denne indstilling er slået til, fremvises automatisk et nyt felt, hvor man kan skrivebeskytte navnefeltet, således at navnet, der indhentes automatisk gennem XFlow, ikke kan ændres.
     
  2. Autoudfyld
    Ofte har browsers som Google Chrome og Microsoft Edge mulighed for at gemme data, så udfylder kan benytte disse til automatisk udfyldning. Når denne funktion er slået til, kan udfylderen benytte de auto-udfyldninger, deres browsers har gemt.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?