Introduktion til facit

Facitfeltet gør det muligt at foretage beregninger på tværs af andre felter. Ved brug af beregningsnøgler er det muligt at få facit af dine beregninger vist i dette felt. Det kunne fx være to talfelter, der skal summeres. Her kan facitfeltet fremvise resultatet af summeringen.
Vigtigt: For at benytte facitfeltet korrekt, skal beregningsnøgler og beregningsfacitnøgler være udfyldt for felterne. Du kan lære mere om beregningsnøgler og facitfelterne her.

Vigtige indstillinger

 1. Facit skjul
  Med denne indstilling kan du skjule feltet for personen, der udfylder blanketten. Udfylderen kan således ikke se facit af den beregning, der bliver lavet.
   
 2. Medtag ikke decimaltal
  Med denne indstilling kan du få facitfeltet til ikke at vise decimaltal, facitfeltet vil derfor runde tallene af.
   
 3. Facit er modificerbar
  Ønsker du at udfylderen skal kunne rette i facitfeltet, og skrive et andet tal ind end det udfyldte, så kan du lave feltet modificerbart med denne indstilling.
   
 4. Beregningsoperator
  Her skal man afgøre om tallene skal substraheres, multipliceres, divideres eller ganges sammen.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?