Introduktion til dagantal

Formål

Med dette felt kan man beregne antal dage fra en given startdato til en given slutdato. Udfylder indtaster start- og slutdato, hvorefter antallet af dage automatisk beregnes i et felt ved siden af. Dette felt kan eksempelvis bruges til at beregne arbejdsdage, da man kan indstille om feriedage skal tælles med eller ej.

Vigtige indstillinger:

 1. Første dag tælles med
  Som standardindstilling tælles første dag med i beregningen. Fjernes fluebenet ved denne indstilling, tælles den første dag ikke med.
   
 2. Indstilling af hvilke dage, der skal medtages i beregningen:
  Kun arbejdsdage: Når denne funktion er slået til, tælles helligdage ikke med. De er markeret med gråt i kalenderen.

  Nytårsaftensdag: Vælg om 31. december skal markeres som feriedag, og derfor ikke tælle med i beregningen.

  Juleaften: Vælg om 24. december skal markeres som en feriedag, og derfor ikke skal tælle med i beregningen.

  Antal dage udregning: Her kan man indstille, om beregningsfeltet skal være synlig for udfylderen.
   

 3. Minimum- og maksimum antal dage
  Under denne indstilling kan du fastsætte minimums- og maksimumsgrænser for antal dage, som udfylder kan vælge.
   
 4. Datointerval
  Angiv et interval som udfylder kan udfylde i. Ønsker du, at dette skal gentages årligt, så kan du indstille dette nedenfor denne funktion.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?