Introduktion til afstand

Formål

Formålet med denne artikel er at give dig en grundlæggende forståelse af afstandsfeltet, og give dig inspiration til hvordan feltet kan benyttes i opbygningen af blanketter.

Når du skal måle afstande mellem adresser, så er Afstandsfeltet meget brugbart. Som standard har feltet en Fra-adresse, som kan beskrives som et startpunkt for målingen. Dernæst er der en Til-adresse, som er slutpunktet for målingen. Derudover er der to felter til udregningen af afstanden. I det ene felt indtaster udfylder selv afstanden mellem adresserne. I det andet felt beregnes og udfyldes afstanden mellem de indtastede adresser automatisk.

Vigtige indstillinger:

 1. Tilføj via adresse:
  Ønsker du, at udfylder kan indtaste en adresse mellem Fra-adressen og Til-adressen, så kan du vælge indstillingen Tilføj Via-adresse, hvor udfylder kan indtaste adressen, som personen har kørt til før Til-adressen.
   
 2. Skjul redigerbar/uredigerbar afstandsresultat:
  Du kan fjerne et af beregningsfelterne, så udfylderen enten selv skal udfylde afstanden mellem punkterne, eller at afstanden udfyldes automatisk.
   
 3. Mulighed for at undgå færger:
  Dette felt kan hensigtsmæssigt at vælge, hvis feltet skal benyttes i geografiske områder, hvor det både er muligt at benytte sig af færger og broer. Den automatiske afstandsberegner vil vælge den hurtigste eller korteste vej. Hvis dette indbærer at tage færgen, vælges denne automatisk, men har udfylder ikke benyttet sig af færge, kan afstandsberegneren beregne afstand uden brug af færge.
   
 4. Hurtigst eller korteste rute:
  Her kan du vælge, hvilken rute afstandsberegner skal tage højde for. Den hurtigste rute er standardindstillingen.
   
 5. Beregningsnøgler:
  Nederst i indstillingerne for Afstand kan man ændre måden, hvorpå afstanden bliver beregnet. Det kan være belejligt, hvis du har målt flere afstande,  ønsker alle afstandene beregnet samlet. Du kan læse mere om beregningsnøgler og facitfeltet her.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?