Introduktion til afkrydsningsfelt

Formål

Formålet med denne artikel er at give dig en kort introduktion til afkrydsningsfeltet, give et indblik i de vigtigste indstillinger og samtidigt give et indblik i, hvordan feltet kan bruges.

Dette felt kan være brugbart på bestillingssedler, hvor udfylder kan vælge og fravælge bestemte ting. Det kan også være brugbart, hvis du ønsker, at udfylder skal acceptere eller give samtykke i forbindelse med behandlingen af blanketten.

Vigtige indstillinger:

  1. Krydset af:
    Når denne funktion er slået til, vil afkrydsningsfeltet være krydset af fra start.
     
  2. Kræv et “Ja”:
    Med denne funktion kan du kræve, at udfylder krydser af, før man kan gå videre i udfyldelsen. Dette kan være brugbart, når man ønsker udfylders accept eller samtykke.
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?