Tilgængelighed - WCAG 2.1

Overblik

XFlow er som system WCAG 2.1-kompatibel, og det er derfor tilgængeligt for brugere med et form for handicap, der gør, at de har behov for ekstra hjælp, når de skal benytte en webside.

Nye funktioner

Først og fremmest har vi gjort det muligt at navigere rundt på hjemmesiden med tastaturet frem for at skulle bruge musen. Her kan du altså nu bruge Tabulator (Tab)-tasten til at scrolle rundt på siden: både op, ned og til siderne. Nedenstående billede viser med rød pil en boks rundt om den valgte blanket. Her vil du med piletasterne kunne rykke boksen og dermed vælge den ønskede blanket blot ved brug af tastaturet.

Sidst, men ikke mindst, har vi gjort det muligt for dig at zoome så langt ind på siden, som det er ønsket. Det er endda uden at gå på kompromis med kvaliteten og opløsningen af billedet. Nedenstående billede viser en side, som ikke er blevet zoomet ind:

Herunder er siden zoomet ind. Den vil derefter tilpasse sig alt efter hvor langt, du zoomer ind:


Her ses det altså, hvordan funktionerne hopper frem i billedet i stedet for at forsvinde ude i siden ved zoom.

WCAG og blanketter

Når en blanket vises, er det nu også muligt at navigere rundt i blanketten udelukkende ved hjælp af tastaturet. Som tidligere nævnt kan man ved hjælp af Tab-tasten scrolle rundt mellem de forskellige felter ved udfyldelse af en blanket.
Yderligere er siden blevet mere brugervenlig, når det handler om at arbejde sammen med oplæsningsprogrammer. Du kan altså nu få læst den valgte blanket op, hvis dette er ønsket.

Autoudfyld

Yderligere er det blevet gjort sådan, at man kan sætte XFlow til ikke at autoudfylde. På den måde undgår man elementer, der bliver udfyldt forkert grundet automatisk udfyldning. 

Dette kan man ændre i Personoplysninger-elementet og bruges således:

 • Når det drejer sig om en borger, der skal udfylde oplysninger om sig selv: Slå den til.
 • Hvis borgeren skal udpege en anden: Slå den fra.

Blanketdesignere

Når blanketdesigneren skal designe en blanket, er det vigtigt at være opmærksom på brugervenligheden, når der designes. Blanketterne skal derfor designes med henblik på at blive så WCAG-kompatibel som muligt. 

Elementer

Elementerne er også blevet gennemgået i processen med at gøre XFlow WCAG 2.1 kompatibel, og jf. lovgivningen har vi forholdt os til de elementer, der er tiltænkt brug i eksterne blanketter - dvs. blanketter rettet mod borgere, virksomheder m.m. 

Dog bør du være opmærksom på følgende elementer, når du bygger dine blanketter:

 • Dokument multi-upload
 • Dokument-upload

Disse elementer er vi ved at udfase, og vi har derfor ikke gennemgået de to elementer. I stedet for anbefaler vi, at du udskifter disse elementer med elementet “Fil Upload”, der er blevet gennemgået og understøtter WCAG 2.1.

Når du har udskiftet de gamle elementer, kan du skjule dem for organisationen under ‘Fravælg elementer’ under menupunktet ‘Organisation’ i indstillingerne. På den måde undgår du, at du eller dine kollegaer fremover kommer til at bruge elementerne:

Foruden de to upload-elementer skal du også være opmærksom på disse to elementer:

 • Kort
 • Kort (GIS)

Rent teknisk er det ikke muligt at lave funktioner med kort WCAG 2.1 kompatible, så de er undtaget reglerne for WCAG 2.1. 

Som nævnt indledningsvist har vi gennemgået elementerne, der er tiltænkt eksternt brug, og derfor er følgende elementer ikke gennemgået, og de vil ikke nødvendigvis leve op til kravene for WCAG 2.1:

 • APOS AMR
 • APOS Medarbejder
 • Ejendomsvælger
 • Løbenummer
 • Navision dimension
 • Navision fakturalinje
 • Opus ansættelsesforhold
 • RPA stamdata
 • SBSYS handleplan
 • SBSYS valider sag
 • SLS Ansvar/Afdeling
 • SLS Ansættelsesforhold
 • SLS ferieregnskab
 • SLS omsorgsregnskab
 • Tjenestenummer opslag
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?