Redesign af arbejdsgange

Med version 2022.2 har arbejdsgangskabeloner fået et nyt design – og dermed noget nyt at vænne sig til. I sig selv er funktionerne ikke ændret, men for hyppige brugere af systemet kan det alligevel godt kræve tilvænning.   
Det skyldes bl.a., at de velkendte faner med bestemte temaer nu figurerer vertikalt – og ikke horisontalt som tidligere.   

Herunder kan I få et indtryk af det nye design:  

Vis som større billede

Noget nyt er fanen “Sikkerhed”, som nu er sin egen fane i stedet for at ligge under “Generelt”, som den gjorde før.  

Skabelonen vil også oplyse om dets eget ID, og hvorvidt arbejdsgangen er fælles eller lokal. Det vil være synligt øverst i højre hjørne.  

Derudover vil I opleve mere luft i designet og dermed mere overskuelighed, når I navigerer rundt på skabelonen. Generelt følger der med designet nogle fordele med, som bl.a. begår sig på:  

  • Det er mere overskueligt at forholde sig til, da nogle faner førhen kunne indeholde mange informationer og checkbokse.   
    • Her pressede vi det allerede ved det tidligere design, da de ofte var præsenteret på, hvad der svarede til 1 A4-side.  
  • Det er lettere at navigere til dét, der bliver benyttet mest – med det samme.  
  • Vi kan løbende tilføje flere forklarende tekster til funktionernes formål, hvilket ikke var muligt før grundet pladsmangel.  
  • Heraf bliver det også muligt at tilføje flere funktioner – uden at det går udover det umiddelbare overblik. Det skyldes, at flere funktioner først dukker op, når man scroller nedad siden.   

Vi har valgt at beholde nogle af de mest benyttede funktioner som faner i toppen af menuen. Det drejer sig, udover Indstillinger, om selve flowdesigneren samt opsætningen af PDF-skabeloner, som er hyppigt benyttet af mange organisationer.  

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?