Oversigt over simple og avancerede arbejdsgange

Formål

Du kan i denne beskrivelse se, hvad der gør, at en arbejdsgang i XFlow bliver kategoriseret som simpel eller avanceret.

Kategorisering af arbejdsgange

Der er tre kriterier, der gør sig gældende, når vi skelner mellem om en arbejdsgang er simpel eller avanceret:

 1. Hvis der er flere aktiviteter i flowet end "Start" og "Slut", så er arbejdsgangen avanceret
 2. Nogle elementer gør, at arbejdsgangen bliver avanceret
 3. Nogle dataafleveringer gør, at arbejdsgangen bliver avanceret

Hvis én af de tre ovenstående kriterier gør, at arbejdsgangen bliver anset som værende avanceret, så får den angivet typen "Avanceret" i listen over arbejdsgange (Fra version 2018.18 og frem).

Du kan i de nedenstående afsnit se, hvilke elementer der kan bruges i henholdsvis simple og avancerede arbejdsgange.

I forhold til dataafleveringerne handler det om, hvilken integration der er tale om, så neden for er der en beskrivelse af, hvilke integrationer der kan bruges i henholdsvis simple og avancerede arbejdsgange.
Det vil så være de dataafleveringer, der hører til de enkelte integrationer, der afgør, om arbejdsgangen bliver simpel eller avanceret.

Bemærk: Hvis der benyttes elementer og/eller dataafleveringer, som ikke er nævnt herunder, så kontakt os for afklaring. Det kan bl.a. være tilfælde, hvor der er tvivl om, hvordan inkluderingen af dem påvirker abonnementet. 

Felter

Felter der kan bruges både i simple og avancerede arbejdsgange:

Elementer der kun kan bruges i avancerede arbejdsgange:

 • APOS AMR
 • APOS Medarbejder
 • Betaling
 • Booking
 • Blanketsamling
 • Brugerpostering liste
 • Kort
 • Kort (GIS)
 • Ejendomsvælger
 • Matrikelvælger
 • Navision dimension
 • Navision fakturalinje
 • Opus ansættelsesforhold
 • PDF Formular
 • RPA stamdata
 • SBSYS handleplan
 • SBSYS valider sag
 • SLS Ansvar/Afdeling
 • SLS Ansættelsesforhold
 • SLS ferieregnskab
 • SLS fraværregnskab
 • SLS omsorgsregnskab
 • (SLS) Løbenummer
 • Timedagpenge
 • Tjenestenummer opslag

Dataafleveringer der kan bruges både i simple og avancerede arbejdsgange:

 • Digitalpost afsender
 • Mail afsender

Dataafleveringer der kun kan bruges i avancerede arbejdsgange:

 • API
 • APOS Medarbejder ret/opret
 • Apos AMR ret/opret
 • Brugerpostering
 • Brugerpostering slet/inaktiver
 • Brugerpostering tal
 • Fil Download (OBS: pr. 1/1/23 bliver dataafleveringen avanceret) 
 • Get Organized
 • Minejendom.Net
 • NavisionInternFakture
 • NavisionKreditNota
 • NavisionNyFaktura
 • NavisionNyUdbetaling
 • NavisionNyUdbetalingRejseOgUdlæg
 • NavisionNyUdbetalingUdenNavisionTabel
 • NavisionOmpostering
 • NavisionOmposteringKunMedArtsKonto
 • NyArbejdsgang
 • OPUS EngangsTF
 • Prisme Kreditorposter
 • SBSYS opret fra sagsskabelon
 • SBSYS opret fra sagsskabelon - byggesag
 • SLS Afgang Ajour
 • SLS Censor ansættelse
 • SLS Engangsløndel
 • SLS Ferieret
 • SLS Ny ansættelse
 • SLS Tilmelding til noget med løbende løndel
 • SLS TilmeldingTilBegivenhedMedLøntræk
 • SLS Timeindberetning
 • SLS anmodning om feriedage
 • SLS censoreksamenafregning
 • SLS erindring
 • SLS flere løbendeløndel
 • SLS fravær flere hændelser
 • SLS haendelse ved udbetaling af ferie/særlig ferie
 • SLS kontering
 • SLS kørselafregning
 • SLS løbendeløndel
 • SLS multimediebeskatning tilmelding
 • SLS multimediebeskatning tilmelding/afmelding
 • SLS opret flere erindringer
 • SLS opret raskmelding
 • SLS opret sygemelding
 • SLS rejseforskud
 • SLS statistik
 • SLS udbetaling af ferie
 • SLS ændring af ansættelsesforhold
 • SMS aflevering
 • SQL
 • SbsysOpdaterSag
 • SbsysOpretSag
 • Silkeborgdata - Løn Engangsindberetning
 • Visma Case
 • WorkZone
Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?