Opstart af blanketter for andre i systemet

Formål

Artiklen vil vise, hvordan opstart af nye blanketter for andre i XFlow kan gribes an. Det forudsætter, at du har de rigtige rettigheder i XFlow.

Vejledning

Ved opstart af blanketter for andre skal du først befinde dig på den rigtige organisation. Med andre ord skal du ændre den organisation, som du i øjeblikket er på.

Dette gøres ved at skifte til en anden organisation i højre hjørne ved dropdown-menuen.

Når du har skiftet til den rette organisation, skal du ind under ”Ny blanket”.

Under ”Ny blanket” får du vist en liste af alle blanketter, hvor du skal klikke på de tre vandrette prikker. Dette åbner for muligheden for at vælge ”Opret for anden”.

I det nye vindue kan du fremsøge en specifik rettighedsgruppe eller fremsøge personer i fritekstsøgning.

Er der tale om, at det er alle brugere fra organisationen, kan du nøjes med at klikke på ”Søg”.

For dine søgeresultater vælger du de relevante brugere, der skal have en arbejdsgang oprettet for dem.

Klik derefter på ”Opret” for at gå videre.

Efterfølgende kan du se et flueben ud for hver person, der indikerer, hvor langt processen er nået.

Når der er flueben for alle brugere, kan du klikke videre.

Til sidst kan du vælge en mailskabelon, der skal sendes til brugerne og derefter vælge, om der skal senedes en notifikation til brugerne.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?