Oversigt over Mine blanketter

Formål

Heri kan du læse en beskrivelse af de grupperinger af blanketter, som du potentielt set kan se på fanebladet "Mine blanketter".

Generelt om Mine blanketter

På "Mine blanketter" kan du få et overblik over alle de blanketter, som du selv har startet op, eller som du eventuelt er blevet involveret i.

Kategorierne er beskrevet nedenfor, så du kan få et overblik over, hvad der bliver vist i de forskellige kategorier.

Du skal være opmærksom på, at en blanket godt kan blive vist i flere kategorier på én gang.

Beskrivelse af kategorierne

Venter på dig

Blanketterne er sendt til dig, og du har ikke været inde og redigere dem endnu.

De kan være lagt til dig på følgende måder:

  • Oprettet af databehandleren NyArbejdsgang = status "Kladde"
  • Oprettet for dig af en anden bruger = status "Kladde"
  • Sendt til dig på en udfyld eller godkend aktivitet = status "Igang"
  • Afvist tilbage til dig = status "Igang"

Behandles af dig

Blanketterne er enten startet af dig, eller er startet af andre, men i så fald har du været inde på dem.

Der er ingen sammenfald mellem blanketter, der vises her, og de blanketter der ligger under "Venter på dig".

Blanketter som ikke kunne aflevere data

Her er der tale om blanketter, der står med databehandlere, der har fejlet.

Der vises udelukkende blanketter, hvor du er sat til at skulle have en notifikation inde på opsætningen af arbejdsgangen.
Du opsætter notifikationer på under fanen "Indstillinger" på en arbejdsgang:

Behandles af andre (venter på dig)

Blanketterne har ligget i "Behandles af dig" eller "Venter på dig", og som er blevet taget enten af din substitut eller af en administrator.

Behandles af dig som substitut for en anden

Blanketter, der udfyldes af dig, for en bruger, som du er substitut for.

Udfyldt for dig

Her vises blanketter, der er oprettet med funktionen "Udfyld for anden".

Dine parkerede blanketter

Der vises parkerede blanketter, som er taget af dig. Der vises også parkerede blanketter som udfyldes af dig eller udfyldes for dig, men som ikke er taget. 

De parkerede blanketter vises kun her.

Venter på dig som substitut

I denne gruppe vises blanketter for brugere, som du er substitut for, og som de endnu ikke er gået i gang med at udfylde (svarende til at de ligger i "Venter på dig" hos den bruger, du er substitut for).

Behandles af substituerede

Udfyldes af en du er substitut for, eller for en du er substitut for.

Blanketterne er taget af en du er substitut for (svarende til at de ligger i "Behandles af dig" hos den bruger, du er substitut for).

Dine substitueredes parkerede blanketter

Der vises parkerede blanketter, som er taget af brugere, som du er substitut for. Der vises også parkerede blanketter som udfyldes af brugere, som du er substitut for eller udfyldes for brugere, som du er substitut for, men som ikke er taget.

Venter på [Rettighedsgruppenavn]

Her ser du en oversigt over alle de rettighedsgrupper, du er medlem af, samt de rettighedsgrupper som de brugere, du er substitut for, er medlem af.

Der vises udelukkende blanketter, der ikke er taget af en bruger.

Behandles af dine rettighedsgrupper

Når denne kategori foldes ud, bliver der vist en oversigt over alle de rettighedsgrupper, du er medlem af, samt de rettighedsgrupper som de brugere, du er substitut for, er medlem af.

Der vises udelukkende blanketter, der bliver behandlet af en anden bruger end dig.

Parkeret til dine rettighedsgrupper

Når denne kategori foldes ud, bliver der vist en oversigt over alle de rettighedsgrupper, du er medlem af, samt de rettighedsgrupper som de brugere, du er substitut for, er medlem af og som har parkerede blanketter.

Der vises kun parkerede blanketter, som ikke er taget af en bruger eller udfyldes af en bruger.

De parkerede blanketter vises kun her.

Dine igangværende blanketter

Viser en samlet oversigt over de blanketter, der også vises i "Venter på dig", "Behandles af dig", "Udfyldt for dig" og "Behandles af andre (venter på dig)".

Derudover vises blanketter, der afleverer data.

Dine afsluttede blanketter

Annullerede eller afsluttede blanketter, der er udfyldt for dig, eller som er lagt direkte til udfyldelse eller godkendelse hos dig.

Der vil dermed ikke blive vist blanketter, som du har taget i en rettighedsgruppe og godkendt eller udfyldt.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?