Opsætning og udregning af facitelementer og beregningsnøgler

Webinar - Video

Facitelementet 

Dokumentet er til for at hjælpe dig videre med facitelementet eller andre elementer, hvori beregningsnøgler kan bruges.

For flittige brugere af XFlow såvel som nye brugere kan det være svært at huske, hvordan de forskellige indstillinger skal bruges. Her er brugen af beregningsnøgler én af de praktiske funktioner. 
Funktionen er tiltænkt tilfælde, hvor du ønsker, at en arbejdsgang skal udregne et facit for dig. Du slipper på den måde for at gøre det manuelt.

Elementet, der bruges heri, er facitelementet, men der er også mulighed for at gøre brug af beregningsnøgler - fx i talfelter.

For at kunne foretage udregninger skal der gøres brug af en beregningsnøgle og en beregningsfacitnøgle, som du kan se på billedet herunder.

Beregningsnøglen bruges til at foretage udregninger. Det vil sige, at hvis der skal fremgå flere udregninger, skal alle elementer i samme udregning bruge den samme nøgle. 

Når du skal nå frem til et resultat, skal der gøres brug af "Beregningsfacitnøgle".

Eksempel på opsætning i en blanket 

I dette afsnit bliver der gennemgået et konkret eksempel, som du selv kan eksperimentere med ved at hente filerne i bunden. Du kan benytte videoen overfor som en guide, mens du er i gang med arbejdet.

Du starter med at oprette en blanketskabelon, som skal bruges i din arbejdsgang. Hvis du allerede har en arbejdsgang, men blot skal opsætte beregningsnøgler, så spring dette trin over.

Når du har oprettet og navngivet din blanketskabelon til noget sigende, skal du have fat i de felter, hvor det er muligt at bruge beregningsnøgler. Det er henholdsvis et talfelt eller et facitfelt. 
Alt efter hvordan du ønsker, at din arbejdsgang kommer til at se ud, skal du her være opmærksom på, at du med facitfeltet har mulighed for at skjule feltet. Facitfeltet kan som standard heller ikke redigeres, hvilket medfører, at udfylderen ikke selv kan lave om på udregningen.

I dette eksempel bliver bruges begge felter, for at vise hvordan du kan benytte et facitfelt til at regne videre og lave nye beregninger.

Først skal der opsættes en beregningsnøgle. Denne nøgle bruges til selve udregningen. I dette eksempel kalder vi den "beregning1". Det er generelt en god idé med sigende navne på de nøgler, som skal benyttes. 

Vi skriver "beregning1" for talfelt 1.
Du skal åbne indstillingerne for talfelt 1 og skrive det ind under beregningsnøgle. Se nedenstående billede:

Talfelt

Det samme gør vi for talfelt 2 - se nedenstående billede:

Talfelt 2

Næste step er at få beregningen af talfelt 1 og 2 vist i facitfelt A og samtidigt bruge dette facit til at regne videre med. Derfor skal vi skrive "beregning1" under beregningfacitnøgle og "beregning2" under beregningsnøgle - Se nedenstående billede:

Facitfelt A beregningsnøgler

Derefter skal vi bruge et nyt talfelt (talfelt 3), som vi plusser med facitfelt A. Facit for denne beregning vil vi gerne have vist i Facitfelt B.

For talfelt 3 skriver vi "beregning2" under beregningsnøgle - Se nedenstående billede:

Talfelt 2

Nu skal vi have vist beregning 2 i Facitfelt B, derfor skriver vi "beregning2" under beregningfacitnøgle - Se nedenstående billede:

Facit B

Når alt er sat op, kan du i dit preview se, hvordan det reelt kommer til at se ud

Beregniner - preview

Eksempel på opsætning over flere blanketter

Forudsætning før arbejdet

Det er en forudsætning, at afsnittet "Eksempel på opsætning i en blanket" er fulgt, så du har en fungerende udregning.

Hvis du ønsker at gøre brug af udregninger henover flere blanketter, er tilgangen næsten den samme, som du kender det for én enkelt blanket. 

Forskellen på at benytte elementerne i én enkelt blanket eller kombinere dem over flere blanketter handler om, at din udregning i facitelementerne bliver delt op.

Dit facit fra blanket A bliver det, der arbejdes videre med. Som vist på billedet kan du se, at facit er udregnet i værdien "beregning2". Når du skal arbejde videre i en ny blanket, skal der oprettes en ny beregningsnøgle, som der kan arbejdes videre med.

Facitfelt C

Eksempler - Filer

Hvis du selv ønsker at prøve kræfter med facitelementer og beregningsnøgler, er du velkommen til at downloade de vedhæftede filer. Derefter kan du uploade dem til jeres eget miljø. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?