Opsætning af ny organisation

Formål

Dette dokument vejleder i, hvordan I kan oprette en organisation i jeres nuværende XFlow-installation. Man kan bl.a. oprette en ny organisation, der skal fungere som et typisk testmiljø, og der er desuden mulighed for at oprette flere test-organisationer.

Vejledning

I skal logge på jeres XFlow-installation. Fra administrationssiden skal der trykkes på "System", hvorefter et menupunkt, "Organisationer", dukker op.

Vælg "Opret ny":

Nu er den nye organisation oprettet, og der skal tilføjes forskellige oplysninger for at gennemføre opsætningen.

Under "Generelt" skal følgende udfyldes:

  • Navn: Angiv det navn I vil bruge fx Organisation Test
  • Email: Angiv e-mailadressen til jeres organisation
  • Web: Angiv jeres webadresse
  • CVR: Angiv jeres CVR-nummer
  • P-Nummer: Hvis jeres organisation har flere juridiske enheder, angives P-nummeret
  • Tema intern: Vælg jeres organisation
  • Tema ekstern: Vælg jeres organisation
  • Aktiv: Feltet krydses af
  • For de resterende felter er det frivilligt, om I ønsker at udfylde eller ej:

Under "Sikkerhed" skal I krydse af ved de login-muligheder, I ønsker at gøre brug af til organisationen

Under "Beskeder" skal I vælge, om I vil vælge Digital Post eller E-mail som beskeder til hhv. interne og eksterne brugere.

Under "Fravælg arbejdsgangsskabeloner", "Fravælg elementer" og "Fravælg databehandler" kan I angive, om der er hhv. arbejdsgangsskabeloner, elementer og databehandlere, som ikke er relevante for jer, og I derfor gerne vil skjule, så I får et bedre overblik, når I arbejder med XFlow.

Herefter er jeres organisation klar til brug. I har to muligheder for at tilgå organisationen:

1. Hvis I allerede er logget ind på jeres XFlow-installation, kan I skifte mellem organisationerne i øverste højre hjørne:

2. Hvis I ikke er logget ind, kan I skifte organisation på login-siden:

Hvis I ønsker integrationer til andre systemer i en test-organisation, bedes I følge vejledningerne for det pågældende system her. Hvis der ikke findes en vejledning til det system, I gerne vil oprette en integration til, bedes I kontakte support@xflowsupport.dk.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?