Opsætning af kalender til bookingelementet (EWS On-Premise)

Formål

Dette dokument vejleder i opsætning af en Outlook-kalender i XFlow, så I kan bruge bookingelementet i jeres blanketter - f.eks. til at booke en sagsbehandler eller til at booke et lokale/en bygning.

Hvis I ønsker at gøre brug af kalenderfunktionen, men det ikke er en del af jeres implementering, bedes I kontakte support@xflowsupport.dk.

Forarbejde

I skal oprette en Outlook-kalender til formålet og have e-mailadressen og password til kalenderen klar. Derudover skal I vælge et navn til kalenderen, som bruges i opsætning af elementet på blanketterne.

Opsætning

I skal gøre følgende:

  • I skal logge på jeres XFlow-installation og tilgå administrationssiden. Herfra skal I ind i "System" ved menuen i venstre side. Under selve fanebladet "System" skal I navigere ned til "KalendereTilBookingElement" og udfylde tekstfeltet med jeres informationer.
  • Informationerne for kalender indtastes i følgende format: Navn,e-mailadresse,bruger,password,domæne,kategori. De enkelte kalendere separeres med semikolon. Hvis kategorien er tom, kommer alle aftaler med, ellers kun de aftaler der har den pågældende kategori.
    • Et korrekt udfyldt tekstfelt kunne eksempelvis have følgende informationer: Møde,support@xflowsupport.dk,SUP,Ditmerflex1,ditmer,ditmerflex,;
  • I udgangspunktet bruges der Autodiscover til at finde serveren ud fra kalenderens e-mail. Hvis I ikke ønsker dette, skal I scrolle ned til "ServiceUrlBookingElement" og indtaste jeres ønskede Exchange Service URL.


 

  • Scroll ned og vælg "Gem" nederst på siden.
  • Herefter er det muligt at bruge booking elementet i jeres blanketter:

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?