Opsætning af hjælpedokumenter

Formål

Et hjælpedokument er en PDF, som en bruger, ansøger eller udfylder kan få adgang til, når vedkommende er i gang med at udfylde en blanket. Det kan f.eks. være særlige vejledninger, vilkår m.v. Dette dokument vil vise, hvordan opsætning af hjælpedokumenter kan foregå. 

Vejledning

Hvor findes hjælpedokumenter?

På forsiden af brugerdelen i XFlow kan man under ”Hjælp” se eventuelle hjælpedokumenter:

Hvor oprettes hjælpedokumenter?

Opsætningen af hjælpedokumenter foregår via administrationsdelen i XFlow. Her kan opsætningen tilgås gennem menuen i venstre side under "Hjælpesider > Dokumenter":

Når et nyt hjælpedokument skal tilknyttes miljøet, trykkes der på "Opret ny" øverst i højre hjørne. 
Herefter bliver man ført til selve oprettelsen, hvor tilpasningen kan foregå. Der kan angives navn og beskrivelse for hjælpedokumentet, ligesom selve filen selvfølgelig kan uploades. Dokumentet kan også placeres i en bestemt kategori, mens adgangen til hjælpedokumentet også kan bestemmes.

Hvordan bygges blanketten til hjælpedokumenter?

Når blanketten skal oprettes eller redigeres, skal der gøres brug af Hjælpedokument-elementet i editoren. Her kan det dokument, der blev oprettet før, refereres gennem elementet. 

Udover de gængse muligheder som navn og beskrivelse for dokumentet, er det bl.a. også muligt at vælge, om brugeren skal kunne downloade dokumentet, åbne det i browseren eller kunne begge dele:

Hvad ser ansøgeren/brugeren?

En bruger eller ansøger vil blive mødt af den valgte navngivning og muligheder, når de udfylder en blanket med et hjælpedokument:

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?